Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Gymnasieskola / Kostenheten

Kostenheten

Kontakter

 • Kostchef

  Åsa Bergendahl
  Kostenheten
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  asa.bergendahl@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 94

 • Administrativ assistent

  Birgitta Wiman
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  birgitta.wiman@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 48

 • Tillagningskök

  Storängsköket, telefon: 0121-183 85
  Nyströmska köket, telefon: 0121-184 36
  Ramunderköket, telefon: 0121-181 87
  Stenbrinkens kök, telefon: 0121-185 04,kl 07.30-10.00 vardagar
  Västra Husby skolas kök, telefon: 0121-185 20
  Aspgårdens kök, telefon: 0121-185 34

 • Mottagningskök

  Brobyskolans kök, telefon: 0121-181 83
  Skönbergaskolans kök, telefon: 0121-185 48
  Mogata skolas kök, telefon: 0121-185 22
  Sankt Anna skolas kök, telefon: 0121-185 10, kl 10.30-14.00 skoldagar
  Östra Ryds skolas kök, telefon: 0121-185 39

Skolmaten

Kostenheten serverar god, näringsriktig och variationsrik mat. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och den aktuella utvecklingen och arbetar fortlöpande med kvalitet och vidareutveckling. Som stöd för vår verksamhet har vi en Kostplan i Söderköpings kommun.

Kostenheten tillhör Servicenämnden och serverar dagligen ca 3.300 måltider. I Söderköpings kommun är skollunchen för gymnasieeleverna kostnadsfria. Till Kostenheten hör även caféverksamheten på Nyströmska skolan.

Menyerna är anpassade till de olika verksamheterna inom skola, förskola, vård och omsorg samt till matdistribution. All mat är lagad samma dag den ska ätas av råvaror med hög kvalitet.

Tillagningskök

Maten lagas i sex tillagningskök, varav tre finns i tätorten: Storängsköket, Ramunderskolans kök och Nyströmska skolans kök. Övriga kök finns på Stenbrinken i S:t Anna, Aspgården i Östra Ryd och i Västra Husby skola. Våra mottagningskök finns på Brobyskolan, Skönbergaskolan, Östra Ryds skola, Mogata skola och Sankt Anna skola. Från tillagningsköken transporteras mat till förskolor, fritidshem, skolor och äldreboende som inte har egna tillagningskök samt till de personer som bor hemma och har matdistribution.

Genom arbetet i köken vill vi främja matglädje i alla åldrar. Vi har välutbildad personal med ansvar för att beställa råvaror och tillaga maten.

Sidan uppdaterad 2018-08-16 Kommentera sidan