Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Samlad Elevhälsa / Skolkurator

Skolkurator

Kontakter

 • Skolkurator

  Björn-Olov Magnusson

  bjorn-olov.magnusson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 76
  Mobil: 070-256 98 20

  Ansvarsområde:
  Björkhagaskolan

 • Skolkurator

  Helene Pettersson

  helene.pettersson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 55
  Mobil: 072-556 88 53

  Ansvarsområde:
  Västra husby skola, Östra Ryds skola, Nyströmska skolan, Ramunderskolan, Mogata skola och Sankt Anna skola.

 • Skolkurator

  Marleen Meri Engberg

  marleen.meri.engberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 86

  Ansvarsområde:
  Ramunderskolan

 • Skolkurator


  Viktoria Dahl

  viktoria.dahl@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 30

  Nyströmska skolan

 • Skolkurator


  Therese Czarnecki

  therese.czarnecki@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 21
  Mobil: 070-205 60 99

  Ansvarsområde: Brobyskolan, Sankt Anna skola, Skönbergaskolan och Gårdebyskolan.

 • Områdeschef Samlad elevhälsa

  Cecilia Karlsson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  cecilia.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 07

 • Administrativ assistent

  Birgitta Wiman
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  birgitta.wiman@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 48

Vad gör en skolkurator?

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och i relation till sin omgivning, familj och skola.

Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.

Skolkuratorn är en stödfunktion för elever och föräldrar samt en resurs för skolpersonal. Kuratorns uppgift är att stödja elever som stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt.

Vad kan skolkuratorn hjälpa till med?

Till skolkuratorn kan elever komma med alla sina funderingar för att få stöd och vägledning i många olika frågor, till exempel:

• Skolsituation
• Självförtroende/självkänsla
• Mobbning och utanförskap
• Föräldrarelationer
• Kompisrelationer
• Krissituationer
• Kärleksbekymmer och mycket mer

En del elever träffar skolkuratorn under en längre period och det ger möjlighet till mer djupgående samtal som syftar till att öka elevens medvetande om sig själv och sin omgivning. Det skapar förutsättningar för förändring och utveckling.

Ibland får kuratorerna frågeställningar som kräver en annan kompetens. I dessa fall hjälper kuratorn till med att få kontakt med rätt person eller myndighet.

Tystnadsplikt!

Skolkuratorn har sekretess – tystnadsplikt.

Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, en anmälningsskyldighet. Det innebär att får personal reda på eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till socialförvaltningen. 

Sidan uppdaterad 2016-09-29 Kommentera sidan