Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Samlad Elevhälsa / Skolsköterska/Skolläkare

Elevhälsans medicinska insats

Kontakter

 • Områdeschef Samlad elevhälsa

  Cecilia Karlsson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  cecilia.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 07

 • Administrativ assistent

  Birgitta Wiman
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  birgitta.wiman@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 48

 • Skolsköterska


  Eva Fagerström Karlsson

  eva.fagerstrom.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 56

  Ansvarig för Västra husby skola och Östra ryd skola

  Finns på:

  Västra husby skola onsdagar

  Östra ryd torsdagar

 • Skolsköterska

  Josefina Lindqvist

  josefina.lindqvist@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 49

  Ansvarig för Broby och Skönbergaskolan

  Finns på:

  Brobyskolan onsdag och torsdag

  Skönbergaskolan måndag och tisdag

 • Skolsköterska

  Christina Ljungberg

  christina.ljungberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 97

  Ansvarig för Mogata, Sankt Anna och Ramunderskolan

  Finns på:

  Mogata

  Tisdagar

  Ramunderskolan
  Måndagar, onsdagar och torsdagar jämna veckor och fredagar ojämna veckor

  Sankt Anna

  1-2 måndagar/månad

 • Skolsköterska

  Sara Pernehed

  sara.pernehed@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 23

  Ansvarig för Björkhagaskolan och Grundsärskolan åk 1-6

  Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar

  Finns på:

  Björkhagaskolan måndag - fredag

   

 • Skolsköterska

  Marie Schultz

  marie.schultz@soderkoping.se
  Telefon: 0121-183 80

  Ansvarig för Ramunderskolan och Grundsärskolan åk 7-9.

  Finns på:

  Ramunderskolan
  måndag - tisdag, torsdag - fredag

 • Skolsköterska

  Carolina Åhsberg

  carolina.ahsberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 62

  Ansvarig för Nyströmska skolan

  Finns på:

  Nyströmska skolan
  måndag - fredag

Inom Elevhälsan arbetar flera olika yrkesgrupper såsom skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och övergripande specialpedagog som samarbetar med varandra. Den medicinska insatsen omfattar skolsköterska och skolläkare. Vi som arbetar i skolan har alla ett ansvar att stödja eleverna att nå utbildningens mål. Skolsköterska och skolläkare stödjer genom att arbeta för att eleverna ska ha en god hälsa och en god arbetsmiljö.

Elevhälsans medicinska insats är frivillig och bygger på samtycke från vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan aktivt tacka nej till Elevhälsans medicinska insatsprogram.

Skolsköterska finns regelbundet på de olika skolorna i kommunen. Eleven kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. På skolan bedrivs även skolläkarmottagning som bokas efter överenskommelse med skolsköterskan. Vid behov remitteras eleven vidare. Både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Hälsobesök

Eleven ska erbjudas minst tre hälsobesök under grundskoletiden och ett hälsobesök på gymnasiet. Syftet med hälsobesöket är att bevara/förbättra hälsan samt att tidigt upptäcka sjukdom och andra hälsoproblem hos eleven. Vid behov erbjuds kompletterande hälsokontroller mellan hälsobesöken.

Inför hälsobesöket i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 lämnas en hälsodeklaration till vårdnadshavare. Även eleven får fylla i ett hälsoformulär. De ligger till grund för hälsobesöket.

Vaccinationer

Elevhälsans medicinska insats fortsätter med det svenska nationella barnvaccinationsprogrammet som påbörjats på BVC. Alla vaccinationer rapporteras i ett nationellt vaccinationsregister. Efter att eleven har fått alla vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet lämnas vaccinationskort ut.

Inför varje vaccination får vårdnadshavare information om vaccinationen och en blankett för medgivande. Medgivandet ska skrivas under av vårdnadshavare och ska lämnas åter till skolsköterskan. Om vårdnadshavare inte är överens kan vaccination inte ges.

Program för hälsobesök och vaccinationer

Förebyggande arbete

Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, både på grupp- och individnivå. Vi förmedlar kunskap t.ex. om kost, motion, sömn, självkänsla, allas lika värde, pubertet, sex och samlevnad, acne, tobak och alkohol.

Information

Skolsköterskan lämnar oftast ut skriftlig information till vårdnadshavare via eleven. Informationen gäller resultat av hälsobesök och enklare utförd sjukvård samt information/kallelse till kommande hälsobesök/vaccinationserbjudande.Vid behov informeras via post eller telefon.

Journaler

I samband med skolstart upprättas en elektronisk elevjournal. Regler om journalföring finns främst i (2008:355) Patientdatalagen och (SOSFS 2008:14) Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Efter avslutad skolgång arkiveras journalen i Söderköpings kommun.

Sidan uppdaterad 2017-02-02 Kommentera sidan