Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Barnomsorg & Skola / Samlad Elevhälsa / Specialpedagog

Specialpedagog

Kontakter

 • Specialpedagog

  Annelie Frejd
  Samlad Elevhälsa
  Östra Rydsvägen 16
  614 32 Söderköping

  annelie.frejd@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 15

 • Specialpedagog

  Kerstin Carlsson
  Barn- och utbildningskontoret
  Östra Rydsvägen 16
  614 32 Söderköping

  kerstin.carlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 93

 • Områdeschef Samlad elevhälsa

  Cecilia Karlsson
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  cecilia.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 07

 • Administrativ assistent

  Birgitta Wiman
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  birgitta.wiman@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 48

Den kommunövergripande specialpedagogen arbetar med att:

 • utveckla och aktivt delta i det förebyggande och stödjande arbetet kring elever i behov av särskilt stöd
 • komplettera skol- och barnomsorgspersonalens kunnande med specialpedagogisk kompetens
 • arbeta med konsultation och pedagogisk handledning till personal inom skola och barnomsorg
 • i samarbete med berörd personal kartlägga och analysera komplicerade pedagogiska situationer utifrån en helhetssyn
 • leda och medverka i kommunala och regionala nätverk
 • ingå i länsdelsteamet för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik.
Sidan uppdaterad 2017-10-27 Kommentera sidan