Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Avfall & Återvinning / Nytt insamlingssystem

Nytt insamlingssystem

Kontakter

  • Kundtjänst VA och renhållning

    va.renhallning@soderkoping.se
    Telefon: 020-23 30 22

    Kundtjänst svarar på dina faktura- och abonnemangsfrågor

    Telefontid vardagar klockan 10-11.30 och 13-14. 

 

Nu blir det lätt att sortera rätt

Kommunen inför nytt system för sophämtning - källsortering hemma hos dig.

Ny sophämtning

Nu förbättrar kommunen sitt sophämtningssystem för att öka återvinningen och förbättra servicen. Det innebär också att du kommer att få hämtning av matavfall. Det nya systemet kommer att införas hos villahushåll hösten 2018. Du kommer att betala samma avgift som idag om du har ett 190 liters tunna.

Vad är flerfack?

Det nya systemet för sophämtning kallas för flerfack och innebär att din gamla soptunna byts ut mot två stycken sorteringstunnor. Varje tunna är indelad i fyra fack där du sorterar dina förpackningar av metall, papper, plast, färgat och ofärgat glas samt tidningar, matavfall och vanliga soppåsen.

Tunna nummer ett töms en gång var fjärde vecka och tunna nummer två töms varannan vecka. Sopbilen har också fyra fack och tömmer tunnorna vid olika tillfällen för att hålla olika material åtskilda. 

Hur stora är tunnorna?

Varje tunna rymmer 370 liter. Med locket öppet blir höjden 180 cm.
Två tunnor bredvid varandra behöver ett utrymme på ca 180 cm.

Matavfall

Flerfack innebär att du kommer sortera ut matavfall som läggs i ett av facken. Du kommer att få en matavfallskorg och matavfallspåsar.

Hur ska tunnorna placeras?

Här ser du olika exempel på placering av sorteringstunnorna.
Tänk på att placera tunnorna så att det blir lätt att sortera från tomten och samtidigt enkelt för chauffören att tömma från gatan.

Du kan även placera tunnorna på valfri plats på din tomt och ställa fram dem på tömningsdagen.

På kommunens bemannade återvinningscentral Hjälmsborg kan du från och med april se hur tunnorna ser ut och ställa frågor till personalen.

Placering av tunnor i häck

 

Placering av tunnor i en lucka i staket

 

Placering av tunnor mot staket

 

Vad är miljövinsten?

• I genomsnitt är två tredjedelar av det som slängs i soppåsen material som ska återvinnas.
• Med de nya soptunnorna blir det enklare att sortera.
• Erfarenheter från andra kommuner som har infört flerfack visar att återvinningen ökar och förbränningen minskar.
• När vi återvinner sparas stora mängder råvaror och energi jämfört med att använda nya råvaror.
• Det är 75% effektivare att återvinna än att producera nytt.
• Det blir också färre resor till och från återvinningsstationer.
• Vår entreprenör som ansvarar för sophämtningen i kommunen kör på HVO-bränsle, som är förnyelsebart.
• Din gamla tunnor återvinns och används i tillverkningen av nya tunnor.

Sidan uppdaterad 2018-11-16 Kommentera sidan