Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Rivningslov

Kontakter

 • Bygglovshandläggare

  samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

  Telefontider
  Bygglovshandläggarna går att nå på telefon 0121-181 00 (växel) kl. 9.30-11.30 på måndagar, onsdagar och fredagar.

Du måste ansöka om rivningslov om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen.

Även om det är i ett område utanför detaljplan krävs rivningslov, om det är bestämt i områdesbestämmelserna. Däremot krävs inget rivningslov om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov, och det enligt detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte krävs rivningslov.

Det här ska ansökan innehålla:

Handläggaren beslutar vilka underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. Här nedan ser du vilka handlingar som i normalfallet ska lämnas in:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan upprättad på enkel tomtkarta, skala 1:400
 • Planritning/ar i förekommande fall
 • Fasadritningar i förekommande fall
 • Fotografier av befintlig byggnad/mark
 • Rivningsplan med materialinventering för avfallet. Redovisa även uppskattad mängd av respektive avfall.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper (inte rutat papper), helst på A3 nedvikt till A4 i två exemplar. Skala och fastighetsbeteckning ska vara angivet. Intyg ska sedan lämnas på att avfallet omhändertagits på ett lämpligt sätt.

Sidan uppdaterad 2017-02-17 Kommentera sidan