Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Bygga, ändra eller riva / Kart- och mättjänster

Kart- och mättjänster

Kontakter

Inmätningar görs av allt som har att göra med fastighetsgränser och byggnader, för detaljplanearbeten och projektering. En annan uppgift är inmätningar för komplettering och underhåll av kommunens kartdatabaser och mätpunkter. Fastighetsgränser (tomtgränser) och gränsutvisningar görs av kommunen.

Alla kartor och alla mättjänster debiteras enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 

Minskad bemanning på kart- och mättjänster

På grund av sjukskrivning kommer vi ha reducerad bemanning när det gäller nybyggnadskartor, lägeskontroller och andra inmätningar. Från och med 29 april behöver du därför räkna med att det kommer ta längre tid mellan beställning och leverans av nybyggnadskartor. Vi tackar för att ni har överseende med detta.

Upplysningar om kartor och mätningar

GIS-samordnare: Linda Gustafsson 0121-18122

Mätningsingenjör:Tomas Ringqvist 0121-18133

Sidan uppdaterad 2019-04-16 Kommentera sidan