Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Bygga, ändra eller riva / Strandskydd / Förbud och dispens

Förbud och dispens

Kontakter

Inom strandskyddsområdet får inte:

 • nya byggnader uppföras
 • byggnader ändras så att de tillgodoser ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i föregående punkter
 • andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar villkoren för djur- eller växtarter
 • andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Vissa undantag mot förbudet finns för areella näringar.

Till synes små åtgärder och ingrepp kan kräva strandskyddsdispens. Att på ett område som inte tidigare varit privatiserat anlägga gräsmatta, sätta upp en flaggstång eller anordna en liten badstrand kan kräva dispens. Att stadigvarande använda en båtbrygga som altandäck, försedd med utemöbler med mera, kan även kräva strandskyddsdispens.

Särskilda skäl för dispens

Som särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens får beaktas att ett område:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I vissa områden kan det eventuellt vara möjligt att hänvisa till ytterligare ett dispensskäl; nämligen att en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Sidan uppdaterad 2017-02-14 Kommentera sidan