Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Djur / Rastning av hund

Rastning av hund

Kontakter

  • Serviceanmälan Gata Park

    tekniska@soderkoping.se
    Telefon: 0121-181 51

    Serviceanmälan är bemannad vardagar kl 07.00 - 16.00

I anslutning till Storängsparken finns en inhägnad hundrastgård. Där kan du rasta din hund, tänk på att visa hänsyn till övriga hundar och hundägare när du släpper in din hund i gården.

I kommunen finns det utplacerat cirka 75 kärl avsedda för att slänga hundträck i och cirka 30 tikspacbehållare med avgiftsfria miljövänliga hundträckpåsar. Påsarna fylls på regelbundet men skulle de vara slut under en längre tid kan du göra oss uppmärksamma på detta genom att vända dig till vår serviceanmälan.

I Söderköpings ordningsföreskrifter finns bestämmelser för hur hundar får rastas. Här följer delar av föreskrifterna:

Hundar skall hållas kopplade på försäljningsplats, medan torghandel pågår, på lekplats eller badplats samt under tiden från och med den 1 april till och med den 30 september i park eller plantering. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Inom områden som omfattas av detaljplan skall föroreningar efter hundar plockas upp. Särskilt skall iakttas att hund inte förorenar lekplats eller badplats.

Sidan uppdaterad 2017-07-18 Kommentera sidan