Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bostad och Miljö

Södra Eriksvik

Tomt nr: 18 

Fastighet Lodjuret 8 Adress Björnstigen Areal 1 162 m² Pris 750 000 kr VA-avgift 166 206 kr

Detaljplan (länk)

Enligt gällande detaljplan ” Detaljplan för del av Söderköping 3:60 och 3:63 (Södra Eriksvik), Söderköping”, laga kraft 2018-06-12, gäller följande:

Byggrätt

Största sammanlagda byggnadsarea (BYA) är 250 kvm. Endast en huvudbyggnad per fastighet.

Placering

Där inget annat anges ska friliggande huvudbyggnad placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och friliggande komplementbyggnader placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. Om berörda fastighetsägare är överens får komplementbyggnader sammanbyggas i fastighetsgräns.

Byggnadshöjd

Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,5 meter för huvudbyggnad. För komplementbyggnad är 3,0 meter högsta tillåtna byggnadshöjd.

Tak

Största tillåtna takvinkel är 35 grader.

Teknisk försörjning

Ledningar för vatten och avlopp finns framdraget till tomten. Ledning för att ansluta fiber finns i närområdet. Anslutningsavgifter ska erläggas av köparen, varav anslutningsavgiften för VA erläggs på tillträdesdagen till Söderköpings kommun.

Byggnadsskyldighet

Tomten säljs med en byggnadsskyldighet och ska bebyggas inom 18 månader från tillträdesdag. Tomten får inte säljas vidare innan den är bebyggd med bostadshus.

Övriga förutsättningar

Fastigheten belastas med ett avtalsservitut med rätt att anlägga, bibehålla och förnya fiber och teleledning inom u-område i detaljplan enligt karta.

Bygglovsfrågor och kontakt

För frågor kring byggnadens utformning och placering, välkommen att kontakta bygglov på telefon  0121-184 89 kl. 9.30–11.30 på måndagar, onsdagar och fredagar.