Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bostad och Miljö

Södra Kullborg

Tomt nr: 10

Fastighet Kaprifolen 6 Areal 722Adress Liljerumsvägen Pris 700 000 kr VA-avgift 146 265 kr

Tomt nr: 11

Fastighet Kaprifolen 7 Areal 716Adress Liljerumsvägen Pris 700 000 kr VA-avgift 145 994 kr

Tomt nr: 12

Fastighet Kaprifolen 8 Areal 669Adress Hasselgatan Pris 650 000 kr VA-avgift 143 864 kr

Tomt nr: 13

Fastighet Kaprifolen 9 Areal 693Adress Hasselgatan Pris 650 000 kr VA-avgift 144 951 kr

Tomt nr: 14 

Fastighet Syrenen 9 Areal 660Adress Videgatan Pris 750 000 kr VA-avgift 143 455 kr

Tomt nr: 16 

Fastighet Syrenen 11 Areal 664Adress Videgatan Pris 750 000 kr VA-avgift 143 636 kr

Detaljplan (länk)

Enligt gällande detaljplan ” Detaljplan för del av Söderköping 3:27 m.fl., (Södra Kullborg), Söderköping”, laga kraft 2018-05-25, gäller följande:

Byggrätt

Största sammanlagda byggnadsarea (BYA) är 250 kvm, varav huvudbyggnad 200 kvm. Endast en huvudbyggnad per fastighet.

Placering

Där inget annat anges ska friliggande huvudbyggnader placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns och friliggande komplementbyggnader placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns. Om berörda fastighetsägare är överens får komplementbyggnader sammanbyggas i fastighetsgräns.

Byggnadshöjd

Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,5 meter för huvudbyggnad. För komplementbyggnad är 3,0 meter högsta tillåtna byggnadshöjd.

Tak

Största tillåtna takvinkel är 35 grader.

Teknisk försörjning

Ledningar för vatten och avlopp finns framdraget till tomterna vid Liljerumsvägen samt Videgatan. Utbyggnad av VA-ledningar för tomterna vid Hasselgatan pågår och färdigställs innan tillträdesdagen. Anslutningsavgifter ska erläggas av köparen, varav anslutningsavgiften för VA erläggs på tillträdesdagen till Söderköpings kommun.

Byggnadsskyldighet

Tomterna säljs med en byggnadsskyldighet och ska bebyggas inom 18 månader från tillträdesdag. Tomten får inte säljas vidare innan den är bebyggd med bostadshus.

Övriga förutsättningar

Kaprifolen 8 och Kaprifolen 9

Fastigheterna kommer belastas med dagvattenledning, el-ledning och teleledning inom u-området i detaljplanen.

Bygglovsfrågor och kontakt

För frågor kring byggnadens utformning och placering, välkommen att kontakta bygglov på telefon  0121-184 89  kl. 9.30–11.30 på måndagar, onsdagar och fredagar.