Bostad och Miljö

Tomtkö för småhus avvecklas

Kommunfullmäktige har den 25 maj 2022 beslutat att Söderköpings kommuns tomtkö ska avvecklas och tomtkön är stängd för nyanmälan. De som stod i kön den 31 december 2022 står kvar i kön till den 31 december 2023 då tomtkön avvecklas helt. I nuläget finns inga pågående detaljplaner för framtagande av nya småhustomter på kommunägd mark och det är därför inte troligt att det kommer att finnas några småhustomter till försäljning innan tomtkön avvecklas. Framtida småhustomter på kommunägd mark kommer att förmedlas via fastighetsmäklare.