Bostad och Miljö

Solel

I en normal villa kan cirka 40 procent av den producerade solelen, som du får av dina solceller, användas direkt av hushållet. Resten matas ut på elnätet.

Den största ekonomiska besparingen är att direkt använda elen eftersom det minskar behovet av att köpa el. För den del som säljs får du betalt. Som exempel blir en solanläggning med effekten 1 kW cirka sju kvadratmeter stor och kan ge 900-1000 kWh per år.

Tag gärna kontakt med våra energi-och klimatrådgivare om ni vill lära er mer om solceller.

Du kan också läsa mer i broschyren "Producera din egen el med solceller" utgiven av Energimyndigheten.