Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Räddning & Säkerhet / Kris

Kris och extraordinär händelse

Kontakter

 • Kommunchef

  Pia Ölund
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  pia.olund@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 36

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället.

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas, eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Kommunen och de statliga myndigheterna arbetar med att förebygga och planera för att hantera olika kriser.

POSOM

För att ge personer som drabbats av en olycka eller katastrof ett psykiskt och socialt stöd har Söderköpings kommun organiserat en s.k. POSOM-grupp (POSOM = psykiskt och socialt omhändertagande). Räddningstjänsten i Söderköpings kommun har på uppdrag av kommunfullmäktige det samordnande ansvaret för POSOM-gruppen. Gruppen består av personer från kyrkan, socialkontoret, skolan, sjukvården, polisen och räddningstjänsten. Som regel kontaktas gruppen via SOS Alarm, polisen eller räddningstjänsten. Vill man själv komma i kontakt med POSOM-gruppen är räddningschefen den sammankallande.

Sidan uppdaterad 2016-06-03 Kommentera sidan