Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Vatten & Avlopp / Egen dricksvattenbrunn

Egen dricksvattenbrunn

Om du har egen dricksbrunn ansvarar du för kontroll av ditt eget dricksvatten själv. Oavsett om du upplever problem eller inte bör du kontrollera vattenkvalitén regelbundet. För att få hjälp med att kontrollera vattnet vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium.

Dricksvattenanalys

De två största ackrediterade laboratorierna i vår region är Alcontrol och Eurofins.

När du beställer dricksvattenundersökning får du allt du behöver hemskickat. Detta innefattar provtagningsinstruktioner tillsammans med provtagningskärl samt en kylväska för transporten av proverna till laboratoriet.

Om du har frågor om resultaten från en dricksvattenprovtagning svarar de ackrediterade laboratorierna på detta. All provtagning går direkt via kontakt med laboratoriet.

Exempel på vattenproblem

Bakterier

Bakterier i vattnet kan tyda på att brunnen är otät eller påverkas av gödsel, avlopp eller förorenat ytvatten.

Radon

Om radonhalten överstiger 1000 Bequerel per liter är vattnet otjänligt. Ny forskning har visat att det speciellt för småbarn, p g a risken för skador på mag-/tarmkanalen och leukemi, kan vara riskfyllt att dricka vatten med för höga radonhalter. Om halten överstiger 100 Bequerel per liter är vattnet tjänligt men med hälsomässig anmärkning. Teknik finns att genom t ex luftning av vattnet reducera radonhalten.

Saltvatten

Eftersom fler och fler bosätter sig permanent i fritidshusområden som från början inte var avsedda för ett permanent boende har många fått problem med grundvattentillgången. Då kan också saltvatten tränga in i brunnarna. För att motverka detta måste alla spara på vattnet. En enkel åtgärd kan vara att installera vattensnål teknik och därigenom minska vattenanvändningen. Har problem redan uppstått kan man ibland lyckas få sött vatten igen genom att lyfta upp vattenintaget i brunnen en bit och samtidigt minska vattenuttaget. Ibland krävs också att man gjuter igen den nedersta delen av brunnen.

Lukt/svavelväte

Lukt av ruttna ägg tyder på svavelväte i brunnen. Det är en lättflyktig gas som kan lukta väldigt illa. Men den går att lufta bort. Ibland kan det göras direkt i brunnen.

Järn/mangan

Hög järn- eller manganhalt kan ge färgat vatten och textilskador. Järn och mangan kan avlägsnas genom luftning och filtrering.

Fluorid

Fluoridhalten bör kontrolleras om du har småbarn och egen brunn. För höga halter kan ge tandskador.

Färgat vatten vid regn

Färgas vattnet brunt i samband med regn och snösmältning är det troligt att din brunnskonstruktion är otät. Tag kontakt med en brunnsborrare för att få hjälp med detta.

Ljusa beläggningar

Blir det ljusa beläggningar på sanitetsgods eller kokkärl eller bildas det tunna ljusa flak på vattenytan i kastrullen? Detta tyder på hårt vatten, dvs hög kalkhalt i vattnet. Speciella avhärdningsfilter kan avhjälpa problemet.

Kritiska punkter för grävda brunnar

  • Tättslutande brunnslock
  • Fungerande ventilation
  • Tätt lutande markskikt runt brunnen
  • Täta cementringsfogar
  • Tät genomföring av råvattenledningen

Rensa brunnen ca vartannat år!

Livsmedelsverksamhet med egen brunn?

Om du planerar att starta livsmedelsverksamhet med egen brunn kan du läsa mer om reglerna här.

Beställ dricksvattenanalys och läs mer om dricksvatten

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.