Nyheter

Hem / Nyheter / Eldningsförbud i Söderköpings kommun/Fire ban

Eldningsförbud i Söderköpings kommun/Fire ban

Kommunstyrelsen har idag beslutat att införa eldningsförbud inom kommunens geografiska gränser. Eldningsförbudet gäller från och med lördag 27 maj, kl. 12.00 och gäller tills vidare. The municipality of Söderköping has declared a fire ban, from 27th May 2023. The fire ban is valid until further notice.

Publicerad den 26 maj 2023


Beslutet motiveras av att prognoser för bland annat skogsbrandriskspridning (FWI-index) visar på extremt stor risk eller mycket stor risk i kommunens geografiska område. Det översta marklagret med vegetation är torrt och det ser även ut att bli fortsatt varmt och torrt väder. Därför bedömer kommunen att det är rimligt med ett eldningsförbud.

Det här får du inte göra

 • Elda, grilla eller laga mat eller bränna utomhus med fast bränsle, det vill säga ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Detta gäller i skog och mark eller då det finns risk att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.
 • Använda pyroteknik som fyrverkerier eller ljuslyktor som svävar iväg.

Det här får du göra

 • Grilla med kol vid särskilt iordningställda grillplatser, så kallade fasta grillplatser där risken för spridning är liten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material så att elden inte kan sprida sig.
 • Grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen måste vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Tänk på att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
 • För restauranger och liknande verksamhet grilla och laga mat på eget verksamhetsområde. Grillen måste vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.

Var försiktig

 • Om du arbetar med maskiner som kan orsaka gnistbildning är det viktigt att du har med dig utrustning att släcka med.
 • Om du röker, tänk då på att ta hand om fimpar och eventuella tändstickor på ett säkert sätt.

Ditt ansvar

Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand. Det är också ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Se information på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Beslut

Beslutet om eldningsförbud finns här, pdf

 • The municipality of Söderköping has declared a fire ban due to dry weather, from 27th May 2023. The fire ban is valid until further notice.

  You must not do this

  • Making fires, barbecues, cooking or burning solid fuels such as wood, coal, grass, rice, branches, etc. in forests and fields.
  • Using pyrotechnics such as fireworks or floating lanterns.

  What you can do

  • Barbecue with charcoal at specially prepared barbecue areas, so-called fixed barbecue areas where the risk of spreading is low.
  • Barbecue in private gardens or similar with charcoal, gas or electric grills.

  Be careful

  • If you are working with machinery that can cause sparks, it is important that you have fire extinguishing equipment with you.
  • If you smoke, remember to dispose of cigarette butts and any matches safely.

  Your responsibility

  It is your responsibility to make sure that a fire won't spread and that it's put out properly. It is also your responsibility to keep up to date with the current situation. Check the information on the website of the municipality, county administrative board or rescue service.

  • Tulenteko ja grillaus on kielletty metsässä ja muualla maastossa
  • In Waldgebieten und auf Freiflächen gilt absolutes Feuer- und Grillverbot
  • Il est interdit de faire du feu et d’utiliser un barbecue en forêt et dans la nature
  • Está prohibido hacer fogatas y barbacoas en el bosque y sobre el terreno
  • Obowiązuje zakaz rozpalania ognia i grillowania w lasach i na łonie natury
  • Zabranimo te tharen jag hem te čeren skara ki phuv hem ko veš
  • Naj slobodo te tes jag vaj te phekes pe jag ando vesh aj avri
  • Waa mamnuuc in dab la shido iyo waxa lagu dubayo duurka iyo dhulka
  • یُحظر إشعال النار والشواء في الغابة وعلى الأرض .
  • آتش درست کردن وکباب کردن درجنگل و زمین ممنوع است.
  • روشن کردن آتش و کباب درست کردن در جنگل و زمین ھای مزروعی و سبز ممنوع است.
  • ኣብ ዱርን መሬትን ሓዊ ምንዳድን ምጥባስን ክልኩል እዩ።
  • ห้ามไม่ให้ก่อไฟหรือปิ้งย่างในป่าหรือบนที่ด

Frågor och svar om eldningsförbud

 • Förbudet gäller mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen såsom ved, kol, briketter, gräs och grenar.

  Det är alltså tillåtet att grilla och elda på egen tomt om den befinner sig sammanhållen bebyggelse och inte så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Det spelar därför roll var din tomt ligger.

  Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

 • Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse med minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

 • Ja, förbudet gäller inte eldning med gas men du uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

 • Ja, användning av stormkök med exempelvis T-röd som bränsle omfattas inte av eldningsförbudet, men du uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

 • Aktiviteter som innefattar förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen, exempelvis ogräsbränning eller campingkök, omfattas inte av eldningsförbudet men du uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

 • Ja, förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Med detta menas platser som är avgränsade med obrännbart material, till exempel genom en betongkonstruktion eller stensättning, samt att det finns en bred markyta med grus eller annat icke-brännbart material runt grillplatsen. Dock uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

 • Ja, om markägaren tillåter det. I övrigt gäller samma tolkning som för egen tomt eller innergård.

 • Länsstyrelsen får medge undantag eller dispens från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl.

  Du vänder dig till Länsstyrelsen med ansökan om dispens om det gäller en av de kommuner som beslutet omfattar.

 • Förbudet gäller inte avverkning i skog men arbete i skog bör om möjligt undvikas för att inte riskera att utlösa brand.

  När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att byta till andra objekt med lägre brandrisk eller att utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon. Ta i så fall med brandvakt och släckutrustning, samt undvik att arbeta ensam.

 • Nej, förbudet omfattar användning av pyroteknik (bland annat fyrverkerier) och så kallade svävande ljuslyktor.

 • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

 • Information kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information.

 • Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök.

  Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

 • Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112.

  Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen igen eftersom du riskerar att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats.