Förskola och Skola

Talpedagog

Talpedagogen arbetar med elever från förskoleklass och upp till årskurs 9 med kommunikationssvårigheter/störningar inom tal, språk och röst. Stor vikt läggs vid kommunikation och den uttrycksmässiga sidan av talet.

Talpedagogen arbetar med bedömningar, med avseende på tal- och språksvårigheter, samt utredningar tillsammans med kommunens utredningsgrupp. Elever med behov får brev hem med förfrågan om föräldrarna önskar hjälp med sin son/dotter.

Talpedagogen tränar och hjälper eleven, enskilt eller i grupp,  med tal- och språkstimulans. Språktester genomförs för att se om det finns tecken på tal- och språkförseningar eller språkstörningar.