Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola / Förskoleteam

Förskoleteam

Förskoleteamets uppdrag är att höja kvaliteten på verksamheten i förskolan. Detta sker dels genom det arbete som förskoleteamet utför i barngruppen, men även genom att möjliggöra för ordinarie personal att planera, utvärdera, dokumentera och fortbilda sig på dagtid.

Förskoleteamet besöker alla kommunens förskolor, vilket innebär att varje avdelning får ca 5 besök per läsår.

Förskoleteamets målsättning

  • Barn, föräldrar och personal ska känna trygghet när förskoleteamet tar över barngruppen.
  • Barnen ska känna glädje tillsammans med förskoleteamet.

Läs mer om Söderköpings Förskoleteam