Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Om kommunen / Nämnder och fullmäktige / Socialnämnden

Socialnämnden

 • Socialnämnden

  socialnamnden@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

 • Nämndsekreterare Socialnämnden

  Ragnhild Forsström

  socialnamnden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 47

 • Boel Holgersson (C)

  Ordförande
  Socialnämnden

  boel.holgersson@soderkoping.se

 • Anwar Samuelsson (M)

  1:e vice ordförande
  Socialnämnden

  anwar.samuelsson@soderkoping.se

 • Åsa Dahlin (S)

  2:e vice ordförande
  Socialnämnden

  asa.dahlin@soderkoping.se

 • Lena Karlström (C)

  Ledamot
  Socialnämnden

 • Gunilla Gernandt Bark (M)

  Ledamot
  Socialnämnden

 • Lisa Andersson (L)

  Ledamot
  Socialnämnden

 • Evelina Nilsson (KD)

  Ledamot
  Socialnämnden

 • Thomas Kihlberg (S)

  Ledamot
  Socialnämnden

 • Karin Åkeby (S)

  Ledamot
  Socialnämnden

 • Liselotte Dalén (SD)

  Ledamot
  Socialnämnden

 • Inga-Karin Landerö (V)

  Ledamot
  Socialnämnden

 • Lars Hansson (C)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Anton Fagerstedt (C)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Håkan Schede (M)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Eva Cox (M)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Harald von Koch (L)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Liljan Vendel (KD)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Leif Appelqvist (S)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Ulla Karlsson (S)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Ulf Martin (V)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Åza Diaz Mägi (MP)

  Ersättare
  Socialnämnden

 • Mats Grankvist (SD)

  Ersättare
  Socialnämnden