Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Protokoll & Kallelser / Allmän beredning

Allmän beredning

Kontakter

Allmän beredning utgör kommunens budget- och ekonomiberedning. Den allmänna beredningen bereder därutöver nämndövergripande/gemensamma frågor/ärenden som översiktsplanering, infrastruktur, investeringar, fastighets och lokalfrågor, arbetsmarknad, energi och klimat, folkhälsa och trygghet. Ärenden/frågor kan lyftas till allmän beredning från kommunstyrelse och nämnder. Allmän beredning är i dessa ärenden/frågor beredningsorgan till fullmäktige.

Allmän beredning leds av kommunstyrelsens ordförande och består av kommunstyrelsens presidium, nämndernas presidium samt ordföranden i kommunfullmäktige och i bolag. Den allmänna beredningen utses av kommunfullmäktige.

Möten med Allmän beredning protokollförs och beredningen kan fatta vissa typer av beslut som handlar om viljeinriktning, ansvarsfördelning, uttalanden och yttranden – men kan bara slutgiltigt avgöra ärenden om kommunfullmäktige så har gett beredningen i uppdrag. Om det är ett ärende som ska till kommunfullmäktige och det är färdigberett så kan beredningen ta fram förslag till beslut, annars återlämnas ärendet till kommunstyrelsen eller en nämnd för vidare handläggning.

Sidan uppdaterad 2019-05-21 Kommentera sidan