Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Räddning & Säkerhet / Eldning

Eldning

Kontakter

 • Räddningstjänsten Östra Götaland


  Albrektsvägen 150
  602 39 Norrköping

  info@rtog.se
  Telefon: 010-480 40 00

  Räddningscentralen 010-480 45 00

 • Miljökontoret


  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  miljo@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

Varje år orsakas ett stort antal gräs- och skogsbränder till följd av slarv vid eldning. En karta med aktuell brandrisk finns på SMHIs hemsida.

I de centrala delarna av Söderköping finns ett område där det råder generellt förbud mot eldning utomhus oavsett brandriskprognos. Detta område har upprättats för att minska risken för brand i den äldre trähusbebyggelsen i Söderköpings tätort.

Eldning i mindre omfattning

Med mindre omfattning menas t.ex. eldning av gräs på egen tomt och trädgårdsavfall i tunna.
• Sanitär olägenhet får inte uppstå för grannar. I tveksamma fall kontakta Miljökontoret.
• Släckutrustning t.ex. vattenslang skall finnas till hands.
• Eldning får endast ske under dygnets ljusa timmar.
• Eldning får ej ske vid kraftig vind.
• Eldning bör ske i små omgångar.
• Kontrollera att marken kring den plats där eldningen skall ske ej är torr.
• Anmälan behöver ej ske till räddningstjänsten.

OBSERVERA att eldningen sker på eget ansvar.

Störande rök

Om du störs av röken från en granne som eldar bör du i första hand diskutera detta med grannen, om detta inte leder till någon förändring bör du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Räddningstjänsten har inga befogenheter att hantera denna typ av ärende.

Sidan uppdaterad 2016-04-04 Kommentera sidan

Kommentera sidan

Fält markerade med * måste fyllas i.

*
*