Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kommun och Politik

Frågor och svar om förskola och skola

 • Ytterligare nationella åtgärder påverkar Söderköpings skolor (uppdaterat 22 december)

  Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och efter regeringens beslut om ytterligare nationella åtgärder fram till 24 januari, bland annat att icke-essentiell personal ska jobba hemma, har Söderköpings skolor tagit beslut om följande:

  • Öppna förskolan är fortsatt stängd.
  • Kulturskolan kommer inte ha någon gruppverksamhet fram till 24 januari. Aktiviteterna för vårterminen skjuts fram. Vi återkommer längre fram med beslut om hur vi ska göra med enskild undervisning. 
  • Fritidsgården Focus har stängt fram till 24 januari.
  • Gymnasieundervisningen på Nyströmska följer de nationella riktlinjerna och fortsätter på distans.
  • Möten med till exempel vårdnadshavare görs på distans fram till 24 januari.
 • Information till vårdnadshavare med gymnasieelev (uppdaterat 7 december)

  Från och med idag har Nyströmska infört distansundervisning/fjärrundervisning, undantagna är introduktionsprogrammen. Regeringen fattade beslut om distansundervisning för gymnasieskolor den 3 december och det omfattar hela Sverige. Beslutet gäller fram till 6 januari.

  Detta gäller:

  • Praktiska moment som inte kan senareläggas och examinationer som inte går att genomföra på distans får genomföras på plats.
  • Elever i behov av särskild stöd ska ha dialog med mentor eller undervisande lärare.
  • Med distansundervisning/fjärrundervisning avses att vi följer ordinarie schema.
  • Yrkesprogrammen fullföljer sin tid på sin arbetsplats enligt schema.
  • Mer information kommer gällande traditioner såsom lucia och avslutning.
  • Viktigt att kameran är på under lektionen för att eleven ska få närvaro. Om kameran ej är på markeras oanmäld frånvaro.
  • Eleverna kommer att erbjudas lunchmöjligheter. Mer information kommer inom kort.

   

  God handhygien

  Den viktigaste åtgärden för att förhindra smitta är att alla tvättar händerna ofta. Påminn gärna varandra om att inleda och avsluta skoldagen med att tvätta händerna.

  Stanna hemma vid symtom och tills man varit symtomfri i minst 48 timmar

  Vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten och 1177. Elever som är friska är välkomna till Nyströmska. Om man insjuknar ska man alltid vara symtomfri i minst två dygn innan man kommer tillbaka.

  Om man har coronaliknande symtom i mer än ett dygn ska man vara hemma tills:

  • Det har gått minst sju dygn sedan man blev sjuk.
  • Man har varit feberfri sedan minst två dygn.
  • Man mår bra.

  Man kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att man har blivit frisk.

  Du kan bli hemskickad

  Pedagogerna måste följa rekommendationerna vilket innebär att de kommer att uppmana elever som uppvisar symtom att gå hem. Om du som elev eller vårdnadshavare önskar diskutera bedömningen kontakta ansvarig rektor. Vi ber er alla att vara extra noggranna så att vår personal kan förbli frisk så att vår verksamhet kan hållas öppen med hög kvalitet.

  När någon i ditt hushåll är sjuk

  När en person i ert hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Friska elever i gymnasieskolan omfattas normalt av dessa förhållningsregler och ska då stanna hemma från skolan.

  Externa besök

  Vi vill minimera antalet externa gäster i våra verksamheter. Friska och symtomfria vårdnadshavare kan bli inbjudna till våra verksamheter vid till exempel utvecklingssamtal men vi erbjuder alltid samtal via telefon eller digitala verktyg.

  Social distans och utomhusaktiviteter

  En åtgärd som är svår att genomföra i en skola är att hålla social distans. Vi anpassar situationer där det finns risk för trängsel. Det sker till exempel genom att dela upp i mindre grupper, organisera om i schema och undervisning samt möblera om i salar och allmänna utrymmen. Det kan också bli fler utomhusaktiviteter än vanligt.

  Fritidsgården Focus

  Fritidsgården Focus är under en period inte längre öppen för gymnasieungdomar då olika elevgrupper inte ska mötas.

  Stänga skolan

  Regeringen har beslutat att en gymnasieskola kan stängas vid fyra olika situationer när det gäller virussmitta:

  • Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • Därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • På grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.

  I skrivande stund är en stängning av skolan inte aktuell för oss här i Söderköpings kommun men vi håller dagligen koll på vår frånvarostatistik och vid en eventuell stängning kommer ni elever och vårdnadshavare givetvis att få information. Däremot har vi nu distansundervisning, gäller från och med 7 december till och med 6 januari.

  Skolan är viktig och vi kommer att fortsätta hålla den öppen så länge vi kan. Med gemensamma krafter och mot samma mål kommer vi klara detta. Vår personal gör en fantastisk insats varje dag och tillsammans med er elever och er vårdnadshavare kommer vi kunna fortsätta bedriva verksamhet av god kvalité för alla elever.

  Med vänliga hälsningar
  Anders Palmgren, Barn- och utbildningschef

   

 • Lunch under distansstudier (9 december)

  Under tiden Nyströmska har distansstudier har du som gymnasieelev på Nyströmska skolan möjlighet att hämta lunchlådor. Elever som studerar på en annan gymnasieskola i Norrköping har även ni möjlighet att på samma sätt hämta mat.

  Beroende på var du bor sker detta på olika sätt.

  För elever boende i Söderköping stad eller om du av andra skäl vill hämta mat bara två gånger per vecka gäller:

  Mat i form av lunchlådor hämtas på Nyströmska skolan. Lunchlådorna hämtas två dagar i veckan. Måndagar (två matlådor) och onsdagar (tre matlådor) mellan klockan 11.00-12.30 eller 13.00-15.00.

  Beställning av lunch skickas till mail: nystromska@soderkoping.se
  Detta ska ske senast torsdagar kl.08.00 för nästkommande vecka.
  Ange namn, skola o klass, allergier, att du vill hämta på Nyströmska skolan samt om du vill hämta måndag, onsdag eller båda dagarna.

  För elever boende i Östra Ryd gäller:

  Mat hämtas dagligen på Östra Ryds skola kl. 11.00-11.15.
  Beställning av lunch skickas till mail: nystromska@soderkoping.se
  Detta ska ske senast torsdagar kl.08.00 för nästkommande vecka.
  Ange namn, skola o klass, allergier, att du vill hämta på Östra Ryds skola samt vilka dagar du vill ha mat.

  För elever boende i Västra Husby gäller:

  Mat hämtas dagligen på Västra Husby skola kl. 11.00-12.30.
  Beställning av lunch skickas till mail: nystromska@soderkoping.se
  Detta ska ske senast torsdagar kl.08.00 för nästkommande vecka.
  Ange namn, skola o klass, allergier, att du vill hämta på Västra Husby skola samt vilka dagar du vill ha mat.

  För elever boende i Mogata o S:t Anna gäller:

  I Mogata hämtas matlåda varje dag, likaså i S:t Anna. Hämtas kl 11.00-12.30 dagligen.
  Beställning av lunch skickas till mail: nystromska@soderkoping.se
  Detta ska ske senast torsdagar kl.08.00 för nästkommande vecka.
  Ange namn, skola o klass, allergier, att du vill hämta på Mogata eller S:t Anna samt vilka dagar du vill ha mat.

  För elever på Nyströmska boende i Valdemarsviks kommun finns följande information:

  För gymnasieelever boende i Valdemarsviks kommun erbjuder kommunen möjlighet att hämta lunch. Är du intresserad av det, använd den här länken för beställning....

  För elever på Nyströmska skolan boende i Norrköping gäller följande:

  Ni kommer att, precis som under våren, få anmäla lunchbeställning direkt till Norrköping. Mat kommer att delas ut två dagar i veckan. Lunch kommer vara möjlig att få under v 51. Beställning ska dock ske under v. 50. Se information på hemsidan för exakt information om när anmälan senast ska vara inne. I länken hittar du info och när ansökningstiden är öppen finns formuläret att fylla i där...

 • Information till vårdnadshavare i förskola och grundskola (uppdaterat 19 november)

  Information utskickat till dig som har barn i Söderköpings förskola och skola, 10 november

  Covid-19 har fortfarande ett hårt grepp om vår vardag. Vi har nu fått nya allmänna råd för Östergötland från Folkhälsomyndigheten och det är viktigt att vi alla gör allt vad vi kan.
  Vi kommer göra allt för att fortsätta bedriva en trygg och kvalitativ verksamhet men vi behöver hjälp av er vårdnadshavare. Under de närmsta veckorna behöver vi vara extra noggranna med att följa de åtgärder som vi vet gör skillnad.

  Tillsammans håller vi i och håller ut!

  God handhygien

  Den viktigaste åtgärden för att förhindra smitta är att alla tvättar händerna ofta. Påminn gärna ditt barn om att inleda och avsluta skoldagen med att tvätta händerna.

  Stanna hemma vid symtom och tills barnet varit symtomfri i minst 48 timmar

  Vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten och 1177. Barn som är friska är välkomna till förskolan och skolan. Om ditt barn insjuknar ska hen alltid vara symtomfri i minst två dygn innan det kommer tillbaka till förskola och skola.

  Om barnet har Coronaliknande symtom i mer än ett dygn ska barnet vara hemma tills:

  • Det har gått minst sju dygn sedan hen blev sjuk.
  • Barnet är feberfritt sedan minst två dygn.
  • Barnet mår bra.

  Barnet kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att hen har blivit frisk.

  Hämta sjuka barn

  Pedagogerna måste följa rekommendationerna vilket innebär att de kommer att ringa till dig som vårdnadshavare om barnet uppvisar symtom. Om du som vårdnadshavare önskar diskutera bedömningen kontakta ansvarig rektor. Vi ber er att vara extra noggranna så att vår personal kan förbli frisk så att våra verksamheter kan hållas öppna med hög kvalitet.

  Sjuka vårdnadshavare

  Vårdnadshavare som är sjuka, även med milda symtom, ska bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

  För förskolans del, ta kontakt med förskolan för att planera för hur hämtning och lämning ska ske säkert.

  Externa besök på förskola och skola

  Vi vill minimera antalet externa gäster i våra verksamheter. Friska och symtomfria vårdnadshavare kan bli inbjudna till våra verksamheter vid till exempel utvecklingssamtal men vi erbjuder alltid samtal via telefon eller digitala verktyg.

  Social distans och utomhusaktivitet

  En åtgärd som är svår att genomföra i förskola och skola är att hålla social distans. Vi anpassar situationer där det finns risk för trängsel. Det sker till exempel genom att dela upp i mindre grupper, organisera i kapprummet med några barn i taget vid in- och utgång. Vi försöker också att flytta ut vår verksamhet och använda utomhusmiljön så mycket som möjligt. Så säkerställ att ditt barn har bra kläder för utomhusaktivitet och har med sig ombyte.

  Hämtning och lämning

  När ni hämtar och lämnar era barn så hjälp oss att hålla avstånd och undvik trängsel. Om det är många i kapprummet vänta utanför tills det är möjligt att hålla avstånd.

  Andra åtgärder

  Focus

  Fritidsgården Focus är under en period inte längre öppen för gymnasieungdomar.

  Öppna förskolan

  Vår öppna förskola på familjecentralen kommer fortsatt vara stängd.

  Vuxenutbildning

  Och inom vår vuxenutbildning sker en del av undervisningen på distans.

  Lucia- och julfirande

  I år kommer heller inte våra luciafiranden och julavslutningar se ut som vanligt. Vi kommer att uppmärksamma dessa traditioner för våra barn och elever men tyvärr kommer ni vuxna inte kunna vara med.

  Stängning av förskola eller skola

  Regeringen har beslutat att en förskola, grundskola eller gymnasieskola kan stängas vid fyra olika situationer när det gäller virussmitta:

  • Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • Därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • På grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.

  I skrivande stund är inte detta aktuellt i Söderköpings kommun men vi håller dagligen koll på vår frånvarostatistik och vid en eventuell stängning kommer ni vårdnadshavare givetvis att få information.

  Skolan är viktig och vi kommer att fortsätta hålla den öppen. Med gemensamma krafter och mot samma mål kommer vi klara detta. Vår personal gör en fantastisk insats varje dag och tillsammans med er vårdnadshavare kommer vi kunna fortsätta bedriva verksamhet av god kvalité för alla våra barn och elever.

  Med vänliga hälsningar
  Anders Palmgren, barn- och utbildningschef

 • När ska mitt barn stanna hemma? (uppdaterad 10 november)

  Stanna hemma vid symtom och tills barnet varit symtomfri i minst 48 timmar.

  Vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten och 1177. Barn som är friska är välkomna till förskolan och skolan. Om ditt barn insjuknar ska hen alltid vara symtomfri i minst två dygn innan det kommer tillbaka till förskola och skola.

  Om barnet har Coronaliknande symtom i mer än ett dygn ska barnet vara hemma tills:

  • Det har gått minst sju dygn sedan hen blev sjuk.
  • Barnet är feberfritt sedan minst två dygn.
  • Barnet mår bra.

  Barnet kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att hen har blivit frisk.

  Hämta hem sjuka barn

  Pedagogerna måste följa rekommendationerna vilket innebär att de kommer att ringa till dig som vårdnadshavare om barnet uppvisar symtom. Om du som vårdnadshavare önskar diskutera bedömningen kontakta ansvarig rektor. Vi ber er att vara extra noggranna så att vår personal kan förbli frisk så att våra verksamheter kan hållas öppna med hög kvalitet.

  Läs mer på 1177.se om coronaviruset för att få vägledning hur och när du ska stanna hemma.

 • Får barn komma till skola eller förskola om någon hemma är sjuk? (uppdaterad 1 december)

  Den 1 december kom nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att barn och elever som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 rekommenderas att stanna hemma i hemkarantän. Hemkarantän beslutas av vården och ges till familjen i samband med besked om provsvar Covid-19.

  Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola. 

  Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. 

  Läs hela nyheten här:
  Barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 och

  Om du eller någon i familjen blivit sjuk.

 • Får mitt barn komma snuvig till skolan eller förskolan om hen har pollenallergi?

  Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon och så vidare) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

 • Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika spridning av smitta?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation, via Skolverket, gällande förskolor och skolor, där man bedömer att låta friska skolbarn stanna hemma inte är någon effektiv åtgärd. Inte heller finns det några vetenskapliga belägg för att stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället. Vi har därför i dagsläget öppet som vanligt och arbetar med förebyggande åtgärder.

  Kan det bli aktuellt att stänga förskolor och skolor?

  Regeringen har beslutat att en skola bara kan stängas vid fyra olika situationer när det gäller virussmitta:

  • Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • Därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • På grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.

  Det innebär att det bara är vid den sistnämnda situationen som enbart huvudmannen kan besluta om stängning. Stängning av skolan får inte användas för enstaka elever, för grupper av elever eller av andra skäl, till exempel att många elever är frånvarande eller att det finns oro bland elever och vårdnadshavare.

  Prioriteringar i våra verksamheter

  Vi på barn- och utbildningsförvaltningen förbereder oss på risken för stor personalfrånvaro, både på grund av covi-19 och annan typ av influensa. Det kan innebära att vi behöver prioritera och förändra i våra verksamheter. Information kommer i så fall genom förskolornas och skolornas vanliga informationskanaler.

 • Hur hanterar kommunen internationella utbyten med elever och personal?

  Just nu genomför vi inga utbyten med länder som identifierats som riskområden. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och UD lämnar kring resande i övriga länder. Utifrån detta kommer vi vid varje eventuellt internationellt utbyte ta ställning till just det utbytets premisser och risker.