Kommun och Politik

Frågor och svar till dig som ung

 • Känner du dig orolig för din eller någon annans mentala hälsa, hot eller våld?

  Om du känner dig orolig för dig själv eller någon annans mentala hälsa, våld eller hot, ta kontakt med en vuxen som du litar på. Det kan vara:

  • någon på skolan som din mentor, skolsköterska eller skolkurator. 
  • en annan vuxen som en kompis förälder, släkting eller ledare du själv känner dig trygg med.
  • vår samlade elevhälsa som du kan läsa om här....
  • BRIS bris.se eller telefon 116 111
  • Socialtjänsten, Mottagningen 0121-182 39 eller  Familjeteamet 0121-186 00. Läs mer här...

  Här finns fler tips och råd

  För dig som är upp till 12 år - Stödlistan...

  För dig som är mellan 13-25 år - Stödlistan....

  För dig som är mellan 13-25 år - umo.se...

 • Hur skyddar jag mig själv och andra?

  Du ska nysa och hosta i ditt armveck. Inte i dina händer. Försöka att inte ta dig själv i ansiktet om du inte precis har tvättat händerna. På det viset hindrar du viruset från att komma in i kroppen genom ögonen, näsan eller munnen.

  Även om, det i vanliga fall är bra att hålla händerna rena, så är extra viktigt just nu. Tvätta händerna noga med tvål och vatten flera gånger om dagen. Handsprit fungerar också bra mot viruset.

  Det är bra om du tänker på att inte krama någon, ta inte heller i hand med någon – även om någon sträcker ut sin hand mot dig. Även high-fives eller liknande hälsningar ska du försöka undvika.

  Det är extra viktigt att tänka på att inte träffa äldre eller sjuka personer om man själv är förkyld. De har högre risk att bli allvarligt sjuka i till exempel lunginflammation och riskerar då att dö.

   

 • Vad ska jag göra om jag känner mig sjuk?

  Sjukdomen är lik influensa. Du kan få feber, hosta och till exempel lite svårt att andas. De flesta blir snabbt friska igen. Är du sjuk ska du stanna hemma, även om du bara är lite sjuk. Det är inte säkert att du har blivit smittad av corona, men för att inte riskera att smitta någon annan ska du ändå vara hemma

  Stanna hemma så länge du är sjuk och sedan i två dagar till. Annars finns det en risk att du smittar någon annan. Den personen kan bli allvarligt sjuk även om du själv bara är lite förkyld. Du kan gå tillbaka till skolan även om du har fortfarande har torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

  Är det farligt att få corona som ung?

  Enligt det vi vet idag, drabbas inte barn och unga lika lätt av viruset som äldre.

  Det finns också studier som visa att barn inte blir lika sjuka som vuxna om de blir smittade av coronaviruset.

  De flesta som blir sjuka behöver inte vård eftersom besvären ofta går över av sig själva. Om du är osäker kring dina symtom läs mer på 1177.se om coronaviruset för att få veta vad du ska göra.

  Det är väldigt många som ringer 1177 just nu. Om man har andra frågor om coronaviruset ska man därför istället ringa 113 13.

   

 • Kommer min skola att stänga?

  I Sverige har regeringen bestämt att grundskolorna ska vara öppna för friska elever. 

  Om smitta hittas på en skola kan skolans rektor i samråd med en smittskyddsläkare bestämma att den ska stänga. En smittskyddsläkare är en läkare som är väldigt bra just på smitta och hur man skyddar sig mot smitta.

   

 • Fake news

  Det kommer just nu många påhittade nyheter om coronaviruset. De kommer på digitala plattformar som till exempel Tiktok och Snapchat. 

  En del falska nyheter kommer från olika länder, som skyller smittan på varandra.

  Även i Sverige kommer det falska nyheter. En del handlar om att skolor ska stänga. Andra handlar om personer som blivit sjuka, fastän de inte har det.

  Om du läser om coronaviruset på internet är det viktigt att du funderar över, och helst försöker ta reda på vem som står bakom det du läser. Det kallas för att vara källkristisk, att kontrollera källan. Prata gärna med andra om ifall det som du läser verkligen kan vara sant. Dela heller inte information som du inte är helt säker på stämmer. På så vis hjälper du själv till med att stoppa falska nyheter om corona. Under rubriken Var kan jag få veta mer om corona hittar du säker information om coronaviruset.

   

 • Var kan jag få veta mer om corona?

  Om du har frågor om viruset kan du ringa 113 13.

  Det finns flera myndigheter som på olika sätt arbetar med frågan om corona:

  Hos Krisinformation.se kan du läsa de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

  Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor.

  Skolverkets information till skolor och förskolor.

  1177.se har information om virussjukdomen.

   

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.