Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Krissituation och beredskap / Samlad information angående Ukraina och omvärldsläget

Samlad information angående Ukraina och omvärldsläget

Vi bevakar och följer utvecklingen av kriget i Ukraina och händelseutvecklingen i vår omvärld. Här hittar du länkar för att kunna följa det aktuella läget, hur du kan hjälpa till och information om vilket stöd som finns om du känner oro.

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns samlad information och länkar från svenska myndigheter med vad de vet om omvärldsläget just nu. Här finns även information hur du kan hantera din oro.

Om du eller någon du känner är i behov av information på olika språk så har Krisinformation.se information med anledning av situationen i vår omvärld.

English: If you, or someone you know, need information in different languages you can visit the website Krisinformation.se (emergency information from Swedish authorities), where you will find information in other languages.

Information till dig som kommer från Ukraina

Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina/Ukrainian refugee information

 • Många är på flykt från Ukraina

  Med anledning av kriget i Ukraina är många människor nu på flykt.Människor på flykt har möjlighet att ansöka om asyl hos Migrationsverket. De utreder ansökan och erbjuder ankomstboende samt bistår med ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd får de en kommunplacering.

  Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Antingen kan de ordna eget boende hos släktingar eller vänner eller om de behöver samhällets stöd ska ansökan om asyl göras hos Migrationsverket. När en person kommunplacerats eller valt att ordna eget boende i en kommun träder kommunens ansvar in. Söderköpings kommun är redo att ta emot de som anvisas till kommunen av migrationsverket.

  Vill du hjälpa till?

  Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Söderköpings kommuns verksamheter har i dagsläget inte behov av mat, kläder och privatbostäder för uthyrning.

  Om du har frågor gällande detta kan du vända dig till Integrationsenheten:

  Mejl: Integration@soderkoping.se

  Telefon: 0121-186 36 eller 0121-186 35

  Så kan du bidra:

  Vi kan alla bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

  Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

  • Röda korset
  • UNHCR
  • SOS barnbyar
  • Läkarmissionen
  • Läkare utan gränser
  • UNICEF
  • Rädda barnen
 • Det här har vi gjort:

  • Förberett planer för boende, kostplanering, vårdbehov och övrigt stöd för flyktingar från Ukraina.
  • Vi är förberedda på flera olika scenarier för barn som kan behöva förskola eller skola. Våra scenarier bygger på antal barn och var i kommunen de kommer att bosätta sig. Vi är också beredda på att det kan finnas en vilja att barnen ska kunna fortsätta att gå i ukrainsk skola via distansundervisning. Då kommer vi att se till att det finns lokaler och utrustning.
  • Samverkan och informationsdelning i länet och nationellt sker på många sätt, bland annat genom Samverkan Östergötland där Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och länets 13 kommuner med flera ingår.

Om krisen kommer