Hem / Kontaktkort / BUN / Förskola & Familjedaghem / Barn- och utbildningskontorets förskolehandläggare

Barn- och utbildningskontorets förskolehandläggare

Barn- och utbildningskontorets förskolehandläggare

Anna Molander
Barn- och utbildningskontoret
Storängsallén 20
614 80 Söderköping
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
Telefon: 0121-185 80

Hit kan du vända dig med alla frågor som gäller förskolan, både placering och fakturor.