Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv / Föreningsstöd

Föreningsstöd

Foto: FreeImages.com/Einar Hansen

För alla bidragsberättigade föreningar gäller följande villkor

 • Kommunalt bidrag kan beviljas föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmöte valda styrelseledamöter, revisorer och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati och samhällsnytta.
 • Föreningen ska vara öppen.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Söderköpings kommun.
 • Huvuddelen av föreningens medlemmar är boende i Söderköpings kommun.
 • Föreningen omfattar minst 10 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet med minst tio sammankomster per år utspridda under året.
 • Medlemsavgiften bör vara minst 50 kr per år för enskild medlem och minst 120 kr för familj. Varje medlem ska ha kännedom om sitt medlemskap.
 • För barn- och ungdomsverksamhet är bidragsberättigad ålder 6-20 år.
 • Föreningen skall finnas registrerad i kommunens föreningsregister samt vara synlig i föreningsregistret på kommunens hemsida.
 • Handikapporganisationers ungdomsverksamhet bortses från ovanstående vad gäller antal medlemmar samt ålder.
 • Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Beviljade bidrag utbetalas till huvudstyrelsens post- eller bankgiro.
 • Eventuell kommunal fordran för förfallna skulder regleras innan beviljat bidrag utbetalas.

Ej bidragsberättigad förening

 • Förening vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen.
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd.

Verksamhetsbeskrivning

 • Föreningen är skyldig att låta kommunen ta del av räkenskaper, protokoll m fl handlingar som kan anses nödvändiga för att få en uppfattning om föreningens verksamhet. Dessa handlingar ska sparas av föreningen under minst 4 år.
 • Förening som under året ämnar söka bidrag från kommunen ska senast 1 april inlämna årsmötesprotokoll, verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår.

Foto: FreeImages.com/Einar Hansen