Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kultur & Fritid / Föreningsliv / Föreningsstöd / Anläggnings- och skötselbidrag

Anläggnings- och skötselbidrag

Kontakter

 • Idrott och fritid

  Stinsen
  Margaretagatan 19
  614 80 Söderköping

  idrott.fritid@soderkoping.se
  Telefon: 0121-186 25

  Drift anläggningar: 0121-182 82

Stöd ges i form av skötselbidrag samt genom subventionerad taxa för anläggningar som tillhandahålls av kommunen.

Skötselbidrag

Vid skötsel av anläggningar utgår bidrag för:

 • Fotbollsplan gräs, 11-mannaplan
 • Fotbollsplan gräs, 5-, 7-mannaplan
 • Fotbollsplan grus, 7-mannaplan eller större
 • Skytteanläggning
 • Klubbhus/föreningslokal inklusive våtutrymme
 • Klubbhus/föreningslokal som ägs av föreningen
 • Motionsspår utan elljus
 • Motionsspår med elljus
 • Uppkörning av skidspår med maskin i markberedda motionsspår
 • Flyganläggning
 • Östgötaleden

Villkor

 • Bidrag utgår för anläggningar som drivs i föreningsregi.
 • Bidrag utgår ej för anläggningar där skötselavtal tecknats med kommunen.
 • För att driftbidrag ska utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga driftkostnader. Driftbidrag kan också utgå då anläggningen drivs av förening under ägarliknande förhållanden såsom tomträtt eller långsiktigt arrendeavtal.
 • Förening som beviljas driftbidrag ska, i mån av utrymme, upplåta anläggningen till kommunala enheter och andra föreningar inom kommunen till kommunalt beslutade taxor eller, där så inte är möjligt, till självkostnadspris.
 • Bidrag utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedd verksamhet ska kunna genomföras. Serviceförvaltningen kontrollerar anläggningen kontinuerligt för att säkerställa ett för bidragsutbetalning godtagbart skick.
 • Bidraget kan komma att reduceras beroende på den nyttjandegrad som råder för aktuell anläggning.
 • Ansökan senast 1 april, för utbetalning 30 april.

Ny anläggning

 • Nytillkomna anläggningar måste godkännas och klassificeras av Serviceförvaltningen innan bidrag betalas ut.
Sidan uppdaterad 2019-02-21 Kommentera sidan