Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kultur & Fritid / Föreningsliv / Idrottsrådet

Idrottsrådet

Kontakter

 • Idrott och fritid

  Stinsen
  Margaretagatan 19
  614 80 Söderköping

  idrott.fritid@soderkoping.se
  Telefon: 0121-186 25

  Drift anläggningar: 0121-182 82

Mötesagenda 2018

På Idrottsrådet, se mötesanteckningar 2017-11-13, bestämdes det att rådet träffas två gånger per år under 2018. Sammankallande förening ansvarar för att kallelse skickas ut senast tre veckor innan mötesdatum. 

2018 träffas Idrottsrådet enligt följande med start kl 18:30:

13 mars, sammankallande Söderköpings Idrottsklubb

1 oktober, sammankallande Söderköpings Tennisklubb

Stående agenda:

 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Genomgång av föregående mötesanteckningar
 • Presentationsrunda och föreningsbehov
 • Idrott och fritid informerar
 • Övriga frågor

Idrottsråd 2016

Från och med 2016 kommer idrottsföreningarna vara sammankallande till rådet, se mötesanteckningar 2015-12-09.

Idrottsrådet träffas fyra gånger per år och rådets syfte är att idrottsföreningarna får en mötesplats för samverkan, både med andra föreningar som kommun och politiker. Alla föreningar ansvarar för att gemensamt bidra med ärenden till mötesagendan.

Sidan uppdaterad 2018-04-05 Kommentera sidan