Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Föreningsliv / Överenskommelsen

Överenskommelsen

Överenskommelse mellan Söderköpings kommun och idéburna organisationer 2015-2020 (antagen av kommunfullmäktige 2015-11-10)

Överenskommelsen mellan de idéburna organisationerna och Söderköpings kommun handlar om samverkan mellan kommunens politiker och förvaltning och de som av fri vilja gått samman kring en viss gemensam idé eller fråga – idéburna organisationer.

Detta dokument har tagits fram genom samarbete mellan kommunen och idéburna organisationer. Syftet med överenskommelsen är att få idéburna organisationer att känna sig sedda, hörda och respekterade och att samverka för att tillvara varandras kunskaper inom tillämpliga områden. Överenskommelsen handlar också om att skapa tydlighet i roller, vilken part som har vilka åtaganden. Överenskommelsen är baserad på de kännetecken som kommunen och de idéburna organisationerna gemensamt vill att samverkan ska präglas av: långsiktighet, dialog, självständighet och oberoende, mångfald, kvalitet, öppenhet och insyn. Kommunikationen mellan idéburna organisationer och kommunen sker genom kontinuerlig dialog.

Överenskommelsen är ett nationellt begrepp från 2008 och tecknas mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De tre parterna enades om ett antal principer som ska utveckla relationerna och tydliggöra parternas roller. Beslutet föregicks av en dialog med ett hundratal organisationer. Denna lokala överenskommelse bygger på en tolkning av principer som finns i den nationellt beslutade överenskommelsen från 2008 (se www.overenskommelsen.se).

I Söderköping är överenskommelsen öppen för alla som har ett gemensamt intresse och organiserar sig på något sätt, även på andra områden än det sociala. För att ingå Överenskommelsen ska den idéburna organisationen underteckna den.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.