Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kultur och Fritid

Östgötaleden

Östgötaleden inom Söderköpings kommun

Genom Söderköpings kommun vandrar du på Östgötaleden i cirka 5 mil. I norr ansluter Norrköpings led på Vikbolandssidan och i söder fortsätter den in i Valdemarsviks kommun. Svårighetsgraden varierar från lätt (1) till svår (3) vandring.

Etapp 1

Stinsen – Hälla ca 15 km (svårighetsgrad 1)
Sträckan startar vid Stinsen, kommunens bibliotek- och turistbyråkontor. Lättvandrad sträcka som efter att samhället lämnats och man nått Söderköpings orienteringsklubbs stuga fortsätter på motionsspår och stigar. Efter ca 8 km vandring korsas E22, var aktsam vid denna passering. Därefter följer en lättvandrad sträcka med få stigningar. Vid Kulla finns vindskydd, grillplats och dass. Efter Kulla vandrar man ca 1 km på gamla järnvägsbanken från den smalspåriga järnvägen mellan Norrköping – Söderköping - Valdemarsvik. Sträckan lades ner 1966. Vid etappmålet Hälla finns en gammal kvarnmiljö. Hälla kvarn lades ner 1947.

Etapp 2

Hälla – Forsum ca 7,5 km (svårighetsgrad 3)
En medelsvår/svår vandring med blandning av mindre vägar och stigar. Vid Dyhultsborg går leden via en stigning förbi ett utsiktsberg varifrån man ser den norra änden av sjön Strolången. Framme vid Strolångens strand finner man vindskydd, grillplats och dass. Leden söder ut är ganska krävande. Jätteberget bjuder på en storslagen vy över landskapet.

Etapp 3

Forsum – Nartorp ca 8,5 km (svårighetsgrad 2)
Vid Forsum delar sig leden och man kan välja att gå söder ut i Valdemarsviks kommun. Norrut går leden mestadels på småvägar men även på stigar genom doftande skvattrammossar och innehåller på några ställen kraftiga stigningar. Sträckningen bör betraktas som medelsvår. Leden gör en avstickare till Hultadammen som tidigare försörjde gården Hösterum med vattenkraft till såg- och kvarnrörelse. Vid Nartorp bedrevs under 1817-1927 en omfattande gruvhantering med brytning av järnmalm. Vissa av gruvhålen når ända ned till 420 meters djup.

Etapp 4

Rundslinga: Nartorp - Trasken - Ormestorp - Nartorp ca 6,3 km (svårighetsgrad 2)

För den som vill ha tillgång till vindskydd och eldstad finns denna rundslinga. Sträckan startar och slutar vid Nartorp-Börrums hembygdsgård med möjlighet till parkering. Första delen går på väg 210. Därefter viker leden av in i skogen och går på ett kalhygge nästan fram till sjön Trasken, där vindskydd och eldstad finns. En gång i tiden försörjde sjön Nartorps gruvor med vattenkraft. Trasken är en ljuvlig fågelsjö med en mängd olika arter. Rundslingan fortsätter runt sjön och kommer ned på grusvägen mot Ormestorp och Nartorp. Utmed skogsvägen på östra sidan kan du släcka törsten från en kallvattenkälla.

Etapp 5

Nartorp – Stegeborg ca 9 km (svårighetsgrad 2)
Från Nartorp går leden rakt över väg 210 förbi Ormestorp och norrut. Vid den konstgjorda sjön Röbraket finns en eldstad. Österut går leden längs med Listorps naturreservat. På sträckan passeras fyr- samt femskäl, där gårdar sammanstrålar. Efter naturreservatet går leden norrut på mindre körvägar och stigar och viker sedan av in mot Kvarndammen. Kvarnen anlades under mitten av 1600-talet.

Vid Yxeltorpsviken kan du göra en avstickare för att se Skällviks Borgsruin med anor från 1200-talet. Skällviks kyrka, från tidigt 1300-tal, och norr över följer leden en 500 meter lång stenmur, troligen en forntida försvarsmur. Stegeborgs slottsruin fungerade som försvar för Söderköping under medeltiden. Stegeborg var under Vasatiden ett av rikets förnämsta slott. På andra sidan Slätbaken fortsätter leden in i Norrköpings kommun.

• Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
• Koka vatten från sjöar och vattendrag om du ska dricka
• Kartor finns att få på turistbyråerna
• Leden är märkt med orange pilar och trädmarkeringar

Östgötaledens i sin helhet