Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Ramunderberget

Ny trappa

Trappan på Ramunderberget har renoverats. Den har 318 steg och leder upp till bergets krön.  

Informationsskyltar och naturstigar

Projektet "Utveckling av Ramunderberget" är slutfört med uppnådda kriterier. Sedan tidigare är entréskyltar på plats med tillhörande information om området och vad som gäller inom ett naturreservat.

Fauna- och florastigen har drygt 50 skyltar med information som ska kompletteras med information på engelska.

En ny rastplats finns på plats i områdets nordvästra del utmed fauna- och florastigen. Stigen kommer att kompletteras med ytterligare hänvisningspilar för att bättre visa sträckningen. Befintliga skyltar/pilar kommer även att bytas till skyltar i ett bättre utförande.

Den pedagogiska rastplatsen står färdig men ska kompletteras med information över reservatet. Förhoppningen är att det ska vara klart under 2018 då även fågelholkar och ett antal skyltar med historisk information kommer att sättas upp.

Samtliga motionsspår har avståndsmarkeringar och en enklare spårkarta kommer att tas fram för att finnas på plats till hösten 2018.

2018 har Länsstyrelsen beviljat bidrag för att tillföra våtmarken information och illustrationer samt fågelskyddsnästen där man kan sitta och spana på fågellivet utan att störa. Även en tillgänglighetsanpassad grill- och viloplats kommer då att anläggas.

Sidan uppdaterad 2016-11-21 Kommentera sidan