Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kultur & Fritid / Kultur / Kultur i skolan / Kulturombud

Kulturombud

Kontakter

I Söderköpings kommun finns ett nätverk för kulturombud samt ett nätverk för mottagare av kulturinformation inom skolväsendet. Varje förskoleområde/skola har en representant, ett kulturombud, med ett uppdrag. Kulturombudens roll är att bevaka och stärka kulturens roll i skolan genom att ta del av och förmedla information om aktuellt kulturutbud till sina kollegor. Nätverket består av olika grupper indelade på förskola, förskoleklass tom åk 6, högstadium, gymnasium och fritidshem.

Information om kulturutbudet, inbjudningar, nyheter och olika erbjudanden presenteras på kommunens hemsida. Kultursekreteraren bjuder in kulturombuden en gång per termin för att diskutera utbudet. Utöver detta erbjuds även kulturombuden att delta under utbudsdagar i länet, t ex ScenGalej i Norrköping eller Ung Scen Östs utbudskvällar i Linköping. Förutom att sprida information om aktiviteter och möjligheter syftar träffarna även till att skapa diskussion och utbyte av erfarenheter, inspirera till nya kulturaktiviteter med barn och unga samt skapa kontakter mellan skolor. Kulturombuden fungerar som informationskanal mellan skola och kulturliv.

Förutom kulturombuden som beskrivs ovan finns ett antal elevkulturombud. I åk 7-9 utser varje klass två stycken elevkulturombud som är med och tycker till om kommande kulturutbud. Till exempel träffar kultursekreteraren varje vår elevkulturombuden för att välja höstens skolbiofilmer. Ibland är elevkulturombuden med som referenspublik vid utbudsdagar.

Vill du veta mer om kulturombuden och deras uppdrag? Kontakta kultursekreteraren.

Sidan uppdaterad 2019-02-26 Kommentera sidan