Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kultur och Fritid

Stöd

Om du som förening vill skapa ett offentligt kulturarrangemang eller hålla din kulturverksamhet öppen för allmänheten kan du söka stöd från Kulturkontoret.

Med stöden vill vi stärka, uppmuntra och stimulera till ett brett och mångsidigt utbud av lokala kulturprogram i Söderköpings kommun.

För att få kommunalt bidrag måste föreningen uppfylla de allmänna riktlinjer som finns. Arrangemanget ska även ske i enlighet med kommunens värderingar som är formulerade i mål och visioner. De finns att läsa om på kommunens hemsida. Söderköpings kommun skall alltid anges som medarrangör/medfinansiär då arrangemanget offentliggörs.

Vill du söka stöd?

Gå in och läs om respektive stöd på kommunens hemsida och fyll sedan i särskilt ansökningsblankett för valt stöd. Ansökningsblanketten skickas sedan till Kulturkontoret via mail eller vanlig post.

Från och med 1 juli 2020 gäller ett nytt reglemente för föreningsbidrag. För att möjliggöra ansökningar under hösten tillämpas andra ansökningsdatum gällande Hyresbidrag, Verksamhetsbidrag samt Arrangemangsbidrag. Ansökningar skickas istället in senast den 1 oktober 2020. 

Kontakta Kultur- eller Fritidskontoret om din förening, på grund av Covid-19, inte har haft möjlighet att hålla årsmöte men ändå önskar söka bidrag.

Om man blivit beviljad ett stöd betalas det ut först efter programmets eller verksamhetens genomförande.

 

Tillfälligt bidrag år 2020

Under 2020 har ett tillfälligt bidrag med koppling till covid-19 införts. Föreningar som är berättigade till bidrag, enligt Reglemente för föreningsbidrag (giltigt från 2020-07-01), kan ansöka om ersättning för extraordinära kostnader och inkomstbortfall som direkt kan kopplas till den pågående pandemin. Maximalt bidragsbelopp är 10 000 kr.

I ansökan ges en tydlig beskrivning av extraordinära kostnader och/eller inkomstbortfall under innevarande år, mars-december 2020.

Ansökan skickas till Kultur och fritid senast 1 november 2020 via mail, kulturkontoret@soderkoping.se eller idrott.fritid@soderkoping.se

Särskild prövning görs av varje enskild ansökan, eventuellt kommer vi efterfråga kompletterande information från föreningen.

Beslut och eventuell utbetalning sker senast 1 december. Besked skickas till föreningens uppgivna mailadress i ansökan.

.

Tillfälliga insatser, år 2020, för föreningar med anledning av rådande coronapandemi:

  • Krav på årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och budget för bidragsansökan gäller för innevarande år alternativt föregående år, i den händelse föreningen inte har kunnat genomföra årsmöte på grund av coronapandemin.
  • Vårterminens lokala aktivitetsstöd betalas ut med föregående års rapportering, för motsvarande period, som grund. Ansökan tillhanda Kultur och fritid senast 25 september 2020.
  • Under 2020 har ett tillfälligt bidrag med koppling till covid-19 införts. Föreningar som är berättigade till bidrag, enligt Reglemente för föreningsbidrag, kan ansöka om ersättning för extraordinära kostnader och inkomstbortfall som direkt kan kopplas till den pågående pandemin. Maximalt bidragsbelopp är 10 000 kr.

Har du frågor kan du alltid vända dig till Kulturkontoret på Stinsen.