Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kultur och Fritid

Stöd

Om du som förening vill skapa ett offentligt kulturarrangemang eller hålla din kulturverksamhet öppen för allmänheten kan du söka stöd från Kulturkontoret.

Med stöden vill vi stärka, uppmuntra och stimulera till ett brett och mångsidigt utbud av lokala kulturprogram i Söderköpings kommun.

För att få kommunalt bidrag måste föreningen uppfylla de allmänna riktlinjer som finns. Arrangemanget ska även ske i enlighet med kommunens värderingar som är formulerade i mål och visioner. De finns att läsa om på kommunens hemsida. Söderköpings kommun skall alltid anges som medarrangör/medfinansiär då arrangemanget offentliggörs.

Vill du söka stöd?

Gå in och läs om respektive stöd på kommunens hemsida och fyll sedan i särskilt ansökningsblankett för valt stöd. Ansökningsblanketten skickas sedan till Kulturkontoret via mail eller vanlig post.

Om man blivit beviljad ett stöd betalas det ut först efter programmets eller verksamhetens genomförande.

Från och med 1 juli 2020 gäller ett nytt reglemente för föreningsbidrag, som bland annat innebär specifika ansökningsdatum för respektive bidragsform. Gå in och läs vad som gäller det stöd just er förening vill söka.

Under 2021 har vi förlängt ansökningstiden under våren till den 10 maj på följande bidrag: Grundbidrag, Hyresbidrag, Drift- och skötselbidrag, Verksamhetsbidrag samt Arrangemangsbidrag.

 

Stöd för avgiftsfria Sommarlovsaktiviteter - Prova-på!

Söderköpings kommun får bidrag från regeringen för att ordna meningsfulla sommarlovsaktiviteter för alla barn och unga i åldern 6–15 år. Vår ambition är att göra det tillsammans med er föreningar.

Det betyder att föreningar kan få ekonomisk ersättning för att genomföra prova-på aktiviteter under sommarlovet den 11 juni – 15 augusti. De ska rikta sig till barn och unga i åldrarna 6-15 år och vara kostnadsfria för deltagarna.

Aktiviteterna ni genomför ska vara i organiserad form vid minst 2 tillfällen.

Vi vill ha in era förslag på aktiviteter senast måndag 31 maj.

Följ allmänna råd och rekommendationer, se Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Region Östergötland.

Varje förening ansvarar för att aktiviteten genomförs på ett smittskyddssäkert sätt enligt allmänna råd och rekommendationer. Kommunen marknadsför samtliga prova-på aktiviteter som får stöd.

Föreningen måste skicka in redovisning efter att aktiviteten genomförts med uppgifter om antal deltagare indelat i  fördelningen mellan flickor, pojkar samt åldersgrupperna 6–9 år, 10–12 år och 13–15 år.

Skickas till idrott.fritid@soderkoping.se

 

Har du frågor kan du alltid vända dig till Kulturkontoret på Stinsen.