Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kultur och Fritid

Stöd

Studieorganisationer, föreningar, institutioner och enskilda arrangörer, som arrangerar ett offentligt kulturprogram i Söderköpings kommun, kan söka stöd från Kulturkontoret. Syftet med de olika stöden är att stärka och uppmuntra de lokala arrangörerna och öka utbudet av lokala kulturarrangemang. Stöden syftar till att stimulera ett brett och mångsidigt utbud samt att förbättra utbudet av kultur för alla åldrar. Stödet kan bestå av ett Förluststöd, Förhandsstöd, Helgarrangemangsstöd, Offentligt arrangörsstöd, Studieförbundsstöd eller ett Ung arrangörsstöd. Gå gärna in och läs mer om respektive stöd.

För att få stöd till ett kulturprogram finns vissa allmänna riktlinjer. Söderköpings kommun skall alltid anges som medarrangör då arrangemanget offentliggörs. Arrangemanget skall ske i enlighet med kommunens värderingar formulerade i mål och visioner samt uppfylla ställda tillgänglighetskrav. Mål och visioner finns att läsa om på kommunens hemsida. Samtliga stöd prövas noga.

För att ansöka om något av stöden fyller man i en särskild ansökningsblankett för just den stödformen. Blanketterna finns på kommunens hemsida och man kan även vända sig till Kulturkontoret på Stinsen för att få en blankett hemskickad. Ansökningsblanketten ska skickas med vanlig post eller mailas till Kulturkontoret senast 1 månad innan programmet äger rum. Man kan också lämna in blanketten till Kulturkontoret på Stinsen.

Om man blivit beviljad ett stöd betalas det först ut efter programmets genomförande. Ett beviljat förluststöd betalas ut efter att slutredovisningen skickats in efter programmets genomförande. Undantaget är Förhandsstödet som betalas ut redan när en ansökan har godkänts.

Regionala och nationella stöd

Det finns också regionala och nationella medel att söka för kulturarrangemang och kulturprojekt. Läs gärna mer om Arrangörsgaranti som administreras av Riksteatern i Östergötland på uppdrag av Region Östergötland och andra stödformer.