Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kultur & Fritid / Kultur / Stöd / Grundbidrag

Grundbidrag

Kontakter

 • Idrott och fritid

  Stinsen
  Margaretagatan 19
  614 80 Söderköping

  idrott.fritid@soderkoping.se
  Telefon: 0121-186 25

  Drift anläggningar: 0121-182 82

Söderköpings kommun erbjuder årligen alla föreningar som uppfyller kommunens villkor att söka ett grundbidrag. Stödet syftar till att ge organisationen ekonomisk grundtrygghet för administrativa kostnader.

Ansökan insändes till Idrott och fritid senast 1 mars på särskild blankett. För sent inkommen ansökan behandlas endast då särskilda skäl föreligger. Stöd sökta och erhållna på felaktiga grunder kan medföra återbetalningsskyldighet.

Kommunalt stöd beviljas endast föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmöte valda styrelseledamöter, revisorer och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati och samhällsnytta. Föreningen skall vara öppen och ha sitt säte i Söderköpings kommun. Föreningen ska omfatta minst 10 medlemmar och ha kontinuerlig verksamhet samt en skälig medlemsavgift. Föreningen skall också finnas registrerad i kommunens föreningsregister. För fullständiga villkor samt mer information kontakta Idrott och fritid.

Sidan uppdaterad 2017-03-06 Kommentera sidan