Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kultur & Fritid / Kultur / Stöd / Studieförbundsstöd

Studieförbundsstöd

Kontakter

Studieförbund med verksamhet i Söderköping kan söka ett årligt bidrag vars storlek grundar sig på verksamhetens omfattning i relation till övriga studieförbund. År 2010 utgick bidrag med 355 000 kr. Bidrag utbetalas med fördelningen 70% basbidrag och 30% volymbidrag. Som beräkningsgrund används studietimmar. Basbidraget beräknas utifrån den relativa andelen av föregåendes års totala kommunbidrag. Volymbidraget fördelas utifrån den relativa andelen av de två föregående årens stadsbidragsberättigade verksamhet räknat i studietimmar.

Ansökan lämnas senast den 30 april på särskild blankett som finns hos Bildningsförbundet Östergötland. Bildningsförbundet samordnar och vidarebefordrar ansökan till kommunen.

Sidan uppdaterad 2018-06-07 Kommentera sidan