Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kultur & Fritid / Medeltidscentrum & Kulturarv

Medeltidscentrum & Kulturarv

Kontakter

Kulturarvet berättar för oss hur samhället sett ut genom tiderna och vad som format det till vad det är i dag. Det är sådant vi har valt att spara och det som råkat bli kvar. Det kan vara både det materiella och det immateriella, föremål och lämningar likaväl som traditioner och idéer.

Söderköpings kulturarv präglas av stadens storhetstid – medeltiden. Kommunen har valt att lägga sitt fokus där genom att 2012 starta verksamheten Medeltidscentrum Söderköping.

Medeltidscentrum

Arbetet tjuvstartade med sommarutställningar 2010 och 2011 på Visitor Center. Under 2011 arbetade vi också med boken "En medeltida storstad, historien om Söderköping" skriven av professor Dick Harrison, som utkom 2012 på Norstedts förlag.

Ingen plats eller byggnad

Medeltidscentrum är varken en byggnad eller en plats utan ett koncept! Det innebär att Medeltidscentrum kommer att fungera som ett sammanhållande varumärke för flera olika verksamheter och projekt.

Verksamhet med fyra ben

Medeltidscentrum ska arbeta med fyra olika delar:

  • Upplevelserummet - kan innebära utställningar i det fria, olika program som medeltida musik eller guidningar, dataanimationer eller annat.
  • Forskning och vetenskaplig grund - kan innebära samarbete med universitet, museer och andra sakkunniga för att anordna seminarier och föreläsningar, stimulera studenter att forska och skriva uppsatser om Söderköpings medeltid, eller att se till att resultat av arkeologiska utgrävningar och nya historiska rön blir publicerade.
  • Stimulans för näringslivet - kan innebära gemensam marknadsföring, t ex tillsammans med företag och fastighetsägare. Det kan vara paketering, dvs samarbete med hotell, restaurang, caféer, bussföretag, guider och etc.
  • Engagerade medborgare - utan söderköpingsbornas engagemang kan verksamheten inte utvecklas. Här är särskilt förskolan och skolan viktig, men vi kommer också att samarbeta med föreningar, kyrka, studieförbund m fl.
Sidan uppdaterad 2018-07-02 Kommentera sidan