Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kultur & Fritid / Medeltidscentrum & Kulturarv / Pågående projekt

Pågående projekt

Franciskanerkonventet

Under hösten 2015 genomgördes en georadarprospektering i konventsområdet. Syftet var att lokalisera var anläggningens byggnader legat. Det är bara kyrkans plats vi med säkerhet vet om. Under åren har en rad utgrävningar gjorts men det handlar alltid om små schakt för t ex VA. Några större utgrävningsytor är inte möjliga p g a den täta bebyggelsen.

Georadar är ett slags ekolod på land som ger utslag för olika konstruktioner. Tyvärr blev resultatet magert dels p g a små ytor, dels p g a täta leror och en hel del anläggningar. I ett par områden kunde man skönja någon slags konstruktioner men för att veta mer krävs provgrävningar. 

Under sommaren finns en mindre utställning på Skavallertorget med information om konventet och undersökningarna där.

Ylva & Toste - en interaktiv installation i medeltiden

Installation och app för barn med bidrag från Arvsfonden

Sommaren 2015 visades den interaktiva installationen Ylva och Toste  på Stinsen. Förutom installationen/spelet fanns en utställning där man kunde prova medeltida tekniker, spel, kläder m m.  Under 2016 har vi arbetat med att göra om installationen till en app. Appen innehåller, förutom spelet "Hjälp Ylva och Toste", en berättelse "Äventyret" som barnen själva kan fortsätta på, en faktadel "Upptäck" med fynd från Söderköping och ett quiz med kluriga frågor om medeltiden. Appen "Ylva och Toste ett medeltida äventyr i Söderköping" är gratis och finns nu för surfplattor på Appstore och i Google Play.

I förarbetet med installationen och appen har barn från särskolans olika stadier, Sofies gård, Vetenskaparna och FUB varit engagerade i att jobba med och tänka omkring medeltiden. Vad åt man? Hur var man klädd? Var tvättade man sig? Hade man kylskåp? Installationen och appen har möjliggjorts tack vara bidrag från Arvsfonden.

Läs mer om hur arbetet gick till på bloggen:

Ylva & Toste - En interaktiv installation i medeltiden

Romanska målningar i Skönberga kyrka

Ovanför valven i åtta kyrkor i Östergötland finns några av Sveriges äldsta muralmålningar bevarade. De är från tidig medeltid (1180-1350). I samband med 1400-talets valvslagningar fick de sin nuvarande plats, på kyrkornas vindar, vilket gör dem dolda för kyrkobesökare. Sommaren 2008 initierades ett ideellt tvärvetenskapligt projekt för att undersöka hur tidigt medeltida muralmålningar i Sverige är utförda. Allt arbete sker av professionella på frivillig basis utanför tjänster inom universitet, institut eller privat sektor. Under fältarbetet registeras spår och bevis kring tillverkningssättet som sedan bearbetas, tolkas och publiceras. Arbetet med Skönberga kyrka pågår fortfarande.

Sidan uppdaterad 2018-01-22 Kommentera sidan