Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Samverkan & service

Samverkan & service

bild från dialogmöte om offentlig upphandling

Ett gott företagsklimat i Söderköpings kommun

I Söderköping finns en samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet. Kommunen besöker årligen mellan 50-80 st lokala företags och arbetar med att förbättra sin service mot näringslivet.

Sedan 2018 finns ett aktivt näringslivsråd och från 2019 en näringslivsstrategi, Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025.  Genom att skapa ett gott företagsklimat bidrar det till en attraktivare plats att bo i, verka i och besöka.

Vår ambition är att ständigt förbättra dialog och samverkan med det lokala näringslivet och den service som ges till företagen. 

Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025

Fokusområden:

1) Förbättrad dialog och samverkan
2) Ökad platsattraktivitet
3) Fler företag med en omsättning över 1 miljon kr/år
4) Fler arbetstillfällen
5) Kompetensförsörjning, nyföretagande & entreprenörskap
6) Ökad digitalisering
7) Ökat fokus på hållbarhet

Långsiktiga mål:

1) Ett förbättrat företagsklimat, ranking bättre än 100 (2023, 201)
2) Bidra till visionen - Östergötlands mest attraktiva boendekommun

Övriga mål:

1) Ta fram ny besöksnäringsstrategi. (klar 2022)
2) Starta projektet Möjligheternas Söderköping - landsbygd & skärgård (avslutat, okt-2023)
3) Starta projeketet Möjligheternas Stadskärna (avslutat, okt-2023)
5) Genomföra NKI-/Insiktsmätningar (klart för år 2021 och 2022, klar, pågående för år 2023)
4) Ta fram en etableringsstrategi (klar, juni 2023)

Genomförda aktiviteter sedan 2018

 • Infört ett nytt aktivt näringslisvråd med 5-6 möten per år.
 • I samverkan tagit fram en ny näringslivsstrategi och handlingsplan
 • Dialoger med näringslivet inom områdena livsmedelshantering, upphandling, bygglov, avlopp och miljö & hälsa.
 • Företagsbesök med kommunledning och andra kommunala företrädare, 50-80 st/år
 • Walk n' talks med näringslivet - succé under pandemiåren 2020-2021
 • Stöttat det lokala näringslivet under pandemin, lättnader och reglerförändringar
 • Nätverksträffar inom branscherna besöksnäring, fastighetsägare och bygg- & anläggning
 • Informationsmöten om t.ex kommande detaljplaner, nya E22
 • I samverkan återetablerat Nyföretagarcentrum i Söderköping
 • Dialoger och samverkan med de lokala företagarföreningarna
 • Samverkan inom marknadsföring av Söderköping
 • I samverkan startat upp två projekt under Möjligheternas Söderköping 
 • Tagit fram en ny besöksnäringsstrategi 
 • Förnyat samverkansavtalen kring CoOperate Coffice samt med Nyföretagarcentrum
 • Tagit fram en etableringsstrategi, Etableringsstrategi Söderköping 2023-2040