Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Samverkan & service

Samverkan & service

bild från dialogmöte om offentlig upphandling

Ett gott företagsklimat i Söderköpings kommun

I Söderköping samverkar vi intensivt med det lokala näringslivet och förbättar kontinuerligt vår service mot näringslivet. Sedan 2018 finns ett aktivt näringslivsråd och från 2019 en näringslivsstrategi, Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025.  Syftet med att skapa ett gott företagsklimat är att det bidrar till nyföretagande, utveckling av befintliga företag och att fler vill etablera sig i Söderköpings kommun. Detta bidrar till en attraktivare plats att bo i, verka i och besöka.

Vår ambition är att ständigt förbättra dialog och samverkan med näringslivet och den service som ges till företagen.

Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025

Fokusområden:

1) Förbättrad dialog och samverkan
2) Ökad platsattraktivitet
3) Fler företag med en omsättning över 1 miljon kr/år
4) Fler arbetstillfällen
5) Kompetensförsörjning, nyföretagande & entreprenörskap
6) Ökad digitalisering
7) Ökat fokus på hållbarhet

Långsiktiga mål:

1) Ett förbättrat företagsklimat, ranking bättre än 100 (2021, 159)
2) Bidra till visionen - Östergötlands mest attraktiva boendekommun

Övriga mål:

1) Ta fram ny besöksnäringsstrategi. (klar 2022)
2) Starta projektet Möjligheternas Söderköping - landsbygd & skärgård (pågående)
3) Starta projeketet Möjligheternas Stadskärna (pågående)
5) Genomföra NKI-/Insiktsmätningar (klart för år 2021, klar, pågående för år 2022)
4) Ta fram en etableringsstrategi 

Genomförda aktiviteter sedan 2018

 • Infört ett nytt aktivt näringslisvråd med 5-6 möten per år.
 • I samverkan tagit fram en ny näringslivsstrategi och handlingsplan
 • Dialoger med näringslivet inom områdena livsmedelshantering, upphandling, bygglov, avlopp och miljö & hälsa.
 • Företagsbesök med kommunledning och andra kommunala företrädare, 40-80 st/år
 • Walk n' talks med näringslivet - succé under pandemiåren 2020-2021
 • Stöttat det lokala näringslivet under pandemin, lättnader och reglerförändringar
 • Nätverksträffar inom branscherna besöksnäring, fastighetsägare och bygg- & anläggning
 • Informationsmöten om t.ex kommande detaljplaner, nya E22
 • I samverkan återetablerat Nyföretagarcentrum i Söderköping
 • Dialoger och samverkan med de lokala företagarföreningarna
 • Samverkan inom marknadsföring av Söderköping
 • I samverkan startat upp två projekt under Möjligheternas Söderköping
 • Tagit fram en ny besöksnäringsstrategi 
 • Förnyat samverkansavtalen kring CoOperate Coffice samt med Nyföretagarcentrum