Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Samverkan & service / Näringslivsrådet / Fokuspunkter för näringslivs- och platsutvecklng 2019-2025

Fokuspunkter för näringslivs- och platsutvecklng 2019-2025

I juni 2019 antog kommunstyrelsen styrdokument Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025 som ska prägla det tillväxt- och utvecklingsskapande arbetet som sker i samverkan med näringslivet och dess organisationer.

Handlingsplanen för Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025 beslutades av Näringslivsrådet i mars 2020.