Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Samverkan & service / Öppna jämförelser: Företagsklimat 2021 - NKI

Företagen i Söderköping är mycket nöjda med kommunens bemötande

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning Öppna jämförelser - företagsklimat, ger företagen kommunen ett högt betyg när det gäller bemötande, service och myndighetsutövning. Denna mätning kallas även för Insikts- eller NKI-mätning. NKI står för Nöjd kund index.

Mätningen och resultatet samlas in av ett utomsående företag och Söderköpings kommun mäter åren 2021 till och med 2023. Resultaten för 2021 och 2022 finns redovisade, läs mer nedan. Resultatet för 2023 presenteras i april 2024. 

För år 2021 fick Söderköpings kommun totalindexet 80 och var det tredje högsta i Östergötland, där det genomsnittliga totalindexet för deltagande kommuner uppgick till 76. Motsvarande siffra i riket var 74. Med ett resultat på 80 hamnade Söderköpings kommun på en hedrande 30:e plats bland Sveriges 189 deltagande kommuner 2021.

År 2022 var kommunens totalindex 76. Motsvarande index för riket och jämförbara kommuner var 75.  Nöjdast var företagen med Livsmedelskontrollerna, bemötandet och rättssäkerheten.

År 2014 genomförde Söderköpings kommun en enstaka mätning och då låg totalindexet på 63.

Resultaten från mätningen används både i samhällsbyggnadsförvaltningens och serviceförvaltningens arbete för fortsatta förbättringar i samverkan med det lokala näringslivet.

Fakta om mätningen

Företagen bedömmer kommunens service inom fyra myndighetsområden: bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.
Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Frågorna redovisas i form av index på skalan 0–100. När en kommun har ett NKI på 80 eller mer bedöms det vara ett mycket bra resultat, 70 eller mer är högt, 62–69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Läs mer om undersökningen här: SKR's Öppna jämförelser: företagsklimat