Näringsliv och Arbete

Varningslistan

Varningslistan varnar dig som driver företag för oseriösa företag som skickat t.ex. bluffakturor och företag med oseriösa försäljningsmetoder samt för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam!

Varningslistan presenteras av Bisnis Analys. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel.