Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Näringsliv och arbete / Service till företag / Arbetsmarknads- och Näringslivsråd / Fokuspunkter för näringslivs- och platsutvecklng 2019-2025

Fokuspunkter för näringslivs- och platsutvecklng 2019-2025

Kontakter

  • Boel Holgersson (C)

    Ledamot

18 juni 2019 antog kommunstyrelsen det framarbetade styrdokument som ska prägla det tillväxt- och utvecklingsskapande arbetet kring näringslivs- och platsutveckling i Söderköping.

Fokusområden för näringslivs- och platsutveckling 2019-2025

1.Förbättrad dialog och samverkan

a. Mål: Företagsklimatet <plats 99 eller bättre (år 2025)
b. Mål: NKI > + 5 rikssnitt (år 2025)

2. Ökad platsattraktivitet (Leva, bo, verka och besöka)

3. Fler aktiva företag med en omsättning > 1 mkr/år
a. Mål: Antal företag med <1 mkr i omsättning > 500 st (år 2025)

4. Fler arbetstillfällen
a. Mål: Fler arbetstillfällen > 4 500 st (år 2025)

5. Kompetensförsörjning, nyföretagande och entreprenörskap

6. Ökad digitalisering

7. Ökat fokus på hållbarhet

Under hösten 2019 ska ett handlingsprogram arbetas fram för att nå de mål som sats upp. Handlingsprogrammet kommer publiceras efter antagande.

Sidan uppdaterad 2019-09-24 Kommentera sidan