Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Näringsliv och arbete / Tillstånd & Regler

Tillstånd & Regler

Kontakter

 • Bygglovshandläggare

  samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

  Telefontider
  Bygglovshandläggarna går att nå på telefon 0121-181 00 (växel) kl. 9.30-11.30 på måndagar, onsdagar och fredagar.

 • Miljökontoret


  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  miljo@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

 • Avloppsenheten på miljökontoret

  miljo@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 90

  Telefontid för avloppsfrågor
  Vid frågor eller funderingar kring enskilt avlopp kan du kontakta oss tisdag till fredag kl. 08.00–09.30.

  Pågående ärenden
  Vid specifika frågor, kopplade till ett ärende hos oss på miljökontoret, kontakta oss via e-post och lämna ditt telefonnummer, så ringer berörd handläggare upp.

 • Näringslivssamordnare

  Björn Ekengren
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  bjorn.ekengren@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 61

Som företagare är det både i etableringsskedet och när verksamheten utvecklas eller förändras viktigt att känna till vilka olika områden som kräver tillstånd och registrering. Hemsidan skall fungera som en bra och uppdaterad informationsplats i dessa frågor.

Ärenden inom plan och bygg, miljö, nyttjande av allmän plats, alkoholtillstånd mm handläggs av olika kommunala förvaltningar. Då är det viktigt att kommunen, förutom att hantera frågor och ärenden snabbt och smidigt, också arbetar för att reglerna skall vara så enkla, konsekventa och tydliga som möjligt.

Den i kommunen som får första kontakten med företaget ansvarar för att aktuellt ärende/fråga besvaras eller blir hänvisad vidare direkt till ansvarig tjänsteman.

Förutom handläggare på resp förvaltning kan man också få information via näringslivssamordnaren.

Sidan uppdaterad 2017-12-08 Kommentera sidan