Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Förhandsbesked

Kontakter

  • Bygglovshandläggare

    samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
    Växel: 0121-181 00

    Telefontider
    Bygglovshandläggarna går att nå på telefon 0121-181 00 (växel) kl. 9.30-11.30 på måndagar, onsdagar och fredagar.

Förhandsbesked kan också kallas för lokaliseringsprövning, det vill säga att den tänka platsen prövas för sin lämplighet att bygga på. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel på en obebyggd tomt eller mark.

Vid avstyckningar av mark till en ny fastighet kan det också vara lättare med ett positivt förhandsbesked i bakgrunden. Nämnden prövar inga detaljfrågor om till exempel byggnadens utformning eller exakta placering i förhandsbeskedet. Det sker senare när du ansöker om bygglov.

Förhandsbeskedet ger vid positivt besked rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att bygglov söks inom två år från att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Innan byggnationen påbörjas måste ansökan om bygglov göras och startbesked ges från bygglovskontoret och det inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med förhandsbeskedet.

Ett förhandsbesked för ofta förenat med vissa villkor, som till exempel kan gälla utformningen av huset för att det ska passa in i omgivningen. Ett annat villkor kan vara att infarten måste ligga på ett visst ställe för att vara trafiksäker.

Det tar längre tid att handlägga ett förhandsbesked än ett bygglov. Det beror på att samhällsbyggnadsnämnden måste besöka platsen samt höra grannar och andra berörda.

För mer information om vilka handlingar som behövs för att söka förhandsbesked se nedan.

Sidan uppdaterad 2018-08-14 Kommentera sidan