Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Näringsliv och arbete / Tillstånd & Regler / Hälsa / Elektroniska cigaretter

För dig som verksamhetsutövare – ny lagstiftning för e-cigaretter

Lagstiftning

Den 1 juli 2017 träder lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Enligt denna lag har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare från näringsidkare.

Försäljning av elektroniska cigaretter

Utifrån den nya lagstiftningen var gällande e-cigaretter förekommer även krav som försäljningsställen måste uppfylla för att kunna sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

  • Försäljningsställen måste uppfylla de krav som ställs enligt 5-8, 10 och 14 § § på försäljningsställen annars får inte produkterna tillhandahållas konsumenter. Bestämmelserna omfattar produktanmälan vilket innebär att det är anmälningsplikt vid försäljning av e-cigaretter samt påfyllningsbehållare, produktkrav, informationsblad, innehållsdeklaration, hälsovarning och rapportering av försäljningsvolymer m.m. Näringsidkare ansvarar även för en produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen.
  • Det är åldersgräns vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Detta innebär alltså att en näringsidkare inte får tillhandahålla dessa produkter till personer som är under 18 år. Folkhälsomyndigheten har inte tagit fram några skyltar var gällande åldersgräns vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare, däremot gäller det fortfarande att dessa produkter får tillhandahållas till enbart personer som är 18 år gammal eller äldre. 

Avgifter

Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Övergångsbestämmelser

Till lagen finns följande övergångsbestämmelser som möjliggör att e-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahålls på den svenska marknaden innan den 1 juli 2017 får fortsätta att tillhandahållas konsumenter till och med den 1 januari 2018.

  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 juli 2017, och som inte uppfyller lagens krav, får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden efter den 1 juli 2017, dock längst till och med den 1 januari 2018.
  • För e-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahållits konsumenter på marknaden före den 1 juli 2017 ska en anmälan enligt 5 § göras senast den 1 januari 2018.

Följande innebär att det under hösten 2017 kan finnas produkter till försäljning som inte uppfyller lagens krav men som fortfarande får tillhandahållas konsumenter.

Sidan uppdaterad 2017-07-04 Kommentera sidan