Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Näringsliv och arbete / Tillstånd & Regler / Hälsa / Tobaksförsäljning

Tobaksförsäljning

Kontakter

 • Miljökontoret


  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  miljo@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

Anmälningsplikt

Varje ställe som säljer eller ämnar sälja tobakprodukter såsom cigaretter, cigarrer, snus, piptobak samt nikotinläkemedel har anmälningsskyldighet. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar, som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet, omfattas av anmälningsplikten.

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror och nikotinläkemedel gäller åldersgränsen 18 år. Det är du som lämnar ut varorna som ska förvissa dig om att mottagaren uppnått åldern. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder som lämnat sitt godkännande.

Egenkontrollprogram

Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda.

Sidan uppdaterad 2016-11-03 Kommentera sidan