Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Näringsliv och arbete / Tillstånd & Regler / Livsmedelsverksamhet

Starta livsmedelsverksamhet

Kontakter

 • Miljökontoret


  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  miljo@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

Livsmedelskontrollens främsta mål är att bevaka att konsumenter har tillgång till livsmedel av bra kvalitet och att de skyddas mot livsmedel som kan vara otjänliga, smittförande eller på annat sätt skadliga samt mot förfalskningar eller fusk av olika slag. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för livsmedelskontroller i Söderköpings kommun.

Livsmedelslagen gäller alla som regelbundet och organiserat hanterar livsmedel. Alla livsmedelsanläggningar ska vara registrerade, se information nedan. Det gäller butiker, caféer, gatukök, kiosker, matserveringar, pizzerior, restauranger, skolkök och andra företag som hanterar livsmedel.

Information om de lagkrav som gäller dig som livsmedelföretagare finns på Livsmedelsverkets hemsida. Ta gärna kontakt med din branschorganisation för rådgivning och hjälp när du vill starta ett livsmedelsföretag.

Registrera din anläggning

Om du ska starta eller ta över en anläggning som hanterar livsmedel måste du först registrera anläggningen hos Samhällsbyggnadsnämnden. Du ska skicka in anmälan om registrering senast 10 arbetsdagar innan du ska starta eller ta över verksamheten. Registreringen är kopplad till den enskilde livsmedelsföretagaren. Alla livsmedelsföretag betalar årligen en kontrollavgift som är riskbaserad. För mer information se Taxor samt Livsmedelsverkets hemsida. Registreringen innebär att anläggningen skrivs in i ett register livsmedelsanläggningar i kommunen. Men Miljökontoret har varken godkänt eller gjort någon bedömning av verksamheten. Först när verksamheten påbörjats genomförs offentlig kontroll.

{DynamicEserviceLinkPlugin}

Registrering av dricksvattenanläggning

Livsmedelsverksamheter med egen brunn, samt anläggningar som tillhandahåller dricksvatten till 50 personer eller i genomsnitt 10m3 dricksvatten, omfattas av livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Alla som omfattas av föreskrifterna ska registrera sina dricksvattenanläggningar samt att deras dricksvattenanalyser ska bedömas enligt SLVFS 2001:30. Nedan beskrivs berörda anläggningar:

 • Föreskrifterna avser anläggningar för dricksvattenförsörjning
  - som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller
  - som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.
 • Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet oavsett verksamhetens storlek.

Offentlig kontroll

Vi som utför kontrollen åt nämnden är inspektörer på Miljökontoret. Kontrollen som kallas offentlig kontroll, omfattar besök på plats och provtagningar, kontroll av hur företaget följer livsmedelslagstiftningen och genomgång av företagens egenkontroll. Kontrollens syfte är att konsumenterna ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta.

Tänk på

Kontakta även andra berörda myndigheter – räddningstjänsten (brandskydd), plan- och bygg (ny byggnation, ändrad användning), socialförvaltningen (serveringstillstånd), sotare, m.fl.

Vid upphörande av livsmedelsverksamhet, skicka in blanketten Upphörande av livsmedelsverksamhet eller ring till Miljökontoret.

Sidan uppdaterad 2016-11-17 Kommentera sidan