Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Näringsliv och arbete / Tillstånd & Regler / Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Kontakter

 • Miljökontoret


  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  miljo@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

Ditt företag kan vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Detta gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luften eller till vatten.

Vad gäller för ditt företag?

Miljöfarliga verksamheterna delas in i fyra grupper - tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar), anmälningspliktiga (C-anläggningar) och verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-anläggningar). Det finns en förteckning över vilka verksamheter som är tillstånds eller anmälningspliktiga i en bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

I Söderköping bedriver Samhällsbyggnadsnämnden tillsyn över C- och U anläggningar. Länsstyrelsen i Östergötland har tillsyn över vissa miljöfarliga verksamheter i kommunen, de så kallade B-objekten.

Anmälan

Anmälan ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden via formuläret/blanketten nedan.

Exempel på miljöfarliga verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, bensinstationer, fordonstvättar, större lantbruk, skjutbanor med flera.

Tillstånd

Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen, beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktiga verksamheter är till exempel större industrier, anläggningar för behandling av avfall, flygplatser, stora hamnar. Läs mer om tillståndspliktiga verksamheter på Länsstyrelsens hemsida.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Sidan uppdaterad 2014-11-28 Kommentera sidan