Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Campingplats

Personskador som uppstår i samband med bränder på campinganläggningar orsakas vanligen av brand i den egna campingenheten. Det är därför främst den enskilde campinggästen som kan påverka risken för brand.

Det är viktigt att minska risken för brandspridning mellan enskilda campingenheter (husvagn/husbil med tillhörande förtält) Den som driver en campinganläggning kan vidta flera olika åtgärder för att göra detta. Exempel på sådana åtgärder är att säkerställa tillräckliga avstånd mellan campingenheter, information till campinggästerna, utbildning av egen personal och tillgången till släckutrustning.

Brandförebyggande åtgärder

Enligt 2 kap. 2 § i lag om skydd mot olyckor är det ägarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att campingen har en acceptabel nivå på säkerheten. För att förhindra att brand uppkommer och sprider sig kan det vara lämpligt att vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Avståndet mellan två campingenheter (husvagn/husbil med tillhörande förtält) bör inte understiga fyra meter. Avståndet mellan två tält (ej förtält till husvagn/husbil) bör inte understiga tre meter. Om de berörda campingästerna önskar kan man tillåta att upp till fyra campingenheter placeras närmare varandra än fyra meter, avstånden till övriga campingenheter bör dock ökas i motsvarande omfattning. I takt med att husvagnar och förtält med åren blivit allt större krävs att de markerade platserna också blir allt större för att kunna upprätthålla de inbördes avstånd som krävs.
  • Avståndet mellan en campingenhet eller ett tält och närmaste släckutrusning bör inte överstiga 50 meter. Släckutrustningen kan t.ex. utgöras av 6 kg pulversläckare med lägst effektivitetsklass 34A 183B C.
  • Campingplatsen bör ha en plan för tomt- och kvartersindelning där det även framgår var släckutrustning finns placerad för att underlätta för campinggästerna.
  • Husvagnar bör placeras så att de snabbt kan transporteras bort om detta skulle vara nödvändigt för att förhindra brandspridning.Varje husvagnsinnehavare får max hantera 60 liter gasol. Gasolanläggningen skall vara fackmannamässigt installerad och underhållen. Varje husvagn bör förses med en bostadsbrandvarnare och en handbrandsläckare. Husvagn med gasol bör vara försedd med gasolvarnare.

Enligt lag måste Du som campinginnehavare söka tillstånd vid förvaring av mer än 1000 liter gasol utomhus eller 250 liter gasol inomhus. Gasolflaskorna skall förvaras enligt gällande regler.

Campingvärdar bör genomgå utbildning i brandskydd eller självskydd. Utbildningen bör även behandla vilka regler som gäller för gasolhantering.

Campinginnehavarens elsäkerhetsarbete

Det är normalt campinginnehavaren som är ansvarig för elsäkerheten på campingplatsen. För att upprätthålla en god elsäkerhet är det viktigt att det görs fortlöpande tillsyn av anläggningen. Tillsynen bör ingå som en del av den dagliga verksamheten.

Sidan uppdaterad 2013-12-20 Kommentera sidan

Kommentera sidan

Fält markerade med * måste fyllas i.

*
*