Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

CE-märkning

Produkter som kan vara farliga för den som använder produkten måste vara CE-märkta.

Genom CE-märkningen intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Exempel på produkter som måste vara CE-märkta är elektriska produkter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning (t.ex. hjälmar). Om någon av dessa typer av produkter saknar CE-märkning får de inte säljas.

Sidan uppdaterad 2013-12-20 Kommentera sidan